Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

23/7/2012 - Dom Generalny - Szkoła i salezjańskie kształcenie zawodowe 1/5: praca Dykasterium
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – SZKOłA I SALEZJAńSKIE KSZTAłCENIE ZAWODOWE 1/5: PRACA DYKASTERIUM

(ANS – Rzym) – ANS proponuje, począwszy od dnia dzisiejszego, przemierzenie szlaku, który pozwoli poznać rzeczywistość szkoły i salezjańskiego kształcenia zawodowego na świecie. Pięć odsłon, które przybliżą tożsamość i działalność, jaka jest realizowana na poszczególnych kontynentach. Punktem wyjścia będzie prezentacja Biura Szkoły i Kształcenia Zawodowego, które stanowi składową część Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży.

Jego zadaniem jest animowanie i towarzyszenie salezjańskiej działalności wychowawczo-duszpasterskiej na poziomach nie uniwersyteckich (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła średnia, bakalaureat i kształcenie zawodowe) w celu zaznaczenia obeności Zgromadzenia na polu edukacyjnym.

Biuro Szkoły i Kształcenia Zawodowego stawia sobie cztery cele. Pierwszym jest wspieranie i zachęcanie do budowania specyficznej tożsamości szkoły, która ewangelizuje, promując stałą refleksję w ramach nieustannego dialogu w różnych kontekstach. W tym celu opracowywane są dokumenty i publikacje, które wskazują na drogę budowania szkoły salezjańskiej, która byłaby dzisiaj znacząca pod względem ewangelicznym. Są organizowane regionalne i/lub kontynentalne dni refleksji w celu aktualizacji tożsamości instytucji wychowawczych, takich jak szkoły katolickie czy o inspiracji salezjańskiej.

Na drugim miejscu znajduje się towarzyszenie inspektorom i odpowiedzialnym za szkoły salezjańskie w ich pracy animacji i zarządzania. Dykasterium ma za zadanie jednoczyć i służyć przede wszystkim inspektorialnym referentom ds. szkół. „Wspieramy ich rolę animacji, aby byli w stanie odpowiedzieć na nowe wyzwania, płynące ze środowisk, w których żyją, z poszanowaniem ich autonomii organizacyjnej” – stwierdza ks. Miguel Angel Garcia, odpowiedzialny za Biuro ds. Szkół. “W przypadku niektórych regionów zadaniem Dykasterium jest także zwoływanie i koordynowanie spotkań z różnymi odpowiedzialnymi za szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego na terenie poszczególnych inspektorii”. Pracujemy w tym względzie, aby pobudzić i promować charyzmatyczne duszpasterstwo wychowawcze i pedagogiczną innowację salezjańskiej szkoły, uwzględniając konteksty wychowawcze każdej rzeczywistości.

Kolejnym celem jest wskazanie strategii i dostarczenie odpowiednich narzędzi do wdrożenia Salezjańskiego Programu Wychowawczo-Duszpasterskiego Szkoły. Ten trzeci cel znajduje swój konkretny wyraz w ofercie inicjatyw szkoleniowych, umożliwiając normalny przebieg misji wychowawczo-duszpasterskiej salezjańskich Inspektorii i Regionów. Wspiera się powołanie salezjańskiego wychowawcy i wspólne studium problemów duszpasterskich na polu edukacji. Dykasterium jest obecne na Kongresach i Seminariach, podczas których określana jest działalność duszpastersko-wychowawcza w regionach i na kontynentach.

I ostatnim celem jest wspieranie odpowiedniej koordynacji pracy w sieci szkół salezjańskich, aby wzmocnić wzajemną znajomość i wagę ich przedstawicielstwa na płaszczyźnie społecznej i kościelnej. Wspierane są działania ukierunkowane na pracę w sieci z równoczesnym popieraniem nowych technologii (www.salesians-europe.org) w polityce wychowawczej na odpowiednio wysokim poziomie. Znaczące jest także zaangażowanie na rzecz współpracy i współdziałania z innymi środowiskami wychowawczymi, m.in. poprzez salezjańską obecność wychowawczą na poziomie różnych forum czy organów: Międzynarodowe Biuro Szkoły Katolickiej; Komisja ds. Wychowania Unii Przełożonych Wyższych i inne. Równocześnie wspiera się realizację i intensyfikację projektów związanych z mobilnością i wzajemną wymianą w Europie.

Salezjańska szkoła i kształcenie zawodowe osiągnęły, na przestrzeni historii, znaczące poziomy jakości i wielkie sukcesy na polu realizacji poszczególnych zadań wychowawczych i duszpasterskich. Zaangażowanie ewangelizacyjne rzeczywiście przechodzi poprzez kulturę i wychowanie.

Jak to się działo dotąd, ogromne bogactwo doświadczeń, osób i instytucjonalnego ubogacenia, musi mieć swoją dalszą kontynuację w swojej działalności konsolidacji i planowania dla dobra tak wielu dzieci, nastolatków i młodzieży.

W dalszej kolejności: Szkoła i salezjańskie kształcenie zawodowe 2/5: Europa

Opublikowano 23/07/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca