Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

31/1/2012 - Hiszpania - PE: Innowacja w zakresie pośrednictwa pracy dla młodzieży
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – PE: INNOWACJA W ZAKRESIE POśREDNICTWA PRACY DLA MłODZIEżY
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Madryt) – W styczniu tego roku kończy się II edycja Programu Konsultacji Federacji Platform Społecznych “Pinardi”, prowadzonych przez salezjanów z Hiszpanii. Program ten stanowi innowacyjne doświadczenie w zakresie pośrednictwa pracy dla młodzieży i rozwoju, realizowanego zgodnie z metodami doradztwa przedsiębiorczego przez Federację „Pinardi”, we współpracy z Grupą „BLC”.  

Program, który zaczęto realizować w październiku ubiegłego roku, jest odpowiedzią ośrodków salezjańskich w zakresie dostosowania własnych strategii do hiszpańskiego rynku pracy. Istotnie, na bazie doświadczenia Platform “Pirandi” Federacja Salezjańskich Ośrodków Społecznych dostrzega konieczność wprowadzenia innowacji  w zakresie procedur pośrednictwa pracy.

Nowe wzorce rynku, wymagane kompetencje, właściwa ocena technologii informacyjnych i nowe procesy rekrutacji pracowników – uczyniły koniecznym przekształcenie fazy kształcenia socjalno-pracowniczego ludzi młodych, zwłaszcza tych z podstawowymi kwalifikacjami zawodowymi albo znajdujących się w warunkach porzucenia dalszego kształcenia, dezorientacji zawodowej i zagrożenia społecznego.

Szkolenie i konsultacje łączą się z nabyciem kompetencji w sposób praktyczny i bezpośredni; wiele studiów wykazuje zgodność co do tego, że takie podejście “ma pozytywny wpływ na konsultantów i szkoloną młodzież, kształtując bardziej wartościowych pracowników”, i że poziomy rekrutacji i możliwości pracy znacznie wzrastają po takim procesie konsultacji.

Proces, realizowany przez Federację “Pinardi” we współpracy z Grupą “BLC” (hiszpańska agencja zarządzania zasobami ludzkimi), wychodzi od oceny i wzmocnienia silnych punktów i najlepszych kompetencji młodych. Z pomocą konsultantów wypracowują oni swój plan indywidualnego działania; konsultant w tym przypadku jest kluczową postacią, ukierunkowując młodych na realizację celów i pozwalając im zachować dalszą autonomię w rozwoju osobistym i zawodowym.

W ramach tego programu młodzi uczestniczą w grupowych sesjach szkoleniowych, gdzie nabywają umiejętności zarządzania emocjami, asertywności, zrozumienia kultury organizacyjnej, a jednocześnie kontynuują sesje konsultacji, aby monitorować swoje postępy i stale weryfikować plan działania. Program kończy się zbliżeniem do świata przedsiębiorstw, z wizytami w ośrodkach pracy, rozmowami z menadżerami odpowiadającymi za zasoby ludzkie… Wszystkie te działania pozwalają zdobyć zaufanie ludzi młodych i dają im odczuć, że są w stanie stawić czoło światu pracy.  

W tej drugiej edycji programu było zaangażowanych 12 pracowników “BLC” – podwójna liczba w porównaniu z poprzednią edycją – którzy udzielają się jako wolontariusze przedsiębiorczości społecznej, służąc młodzieży jako konsultanci.

Obecnie około 250 ludzi młodych uczestniczy w programach szkoleniowych  Federacji “Pinardi”, realizowanych przy wsparciu przeszło 70 pracowników i 29 wolontariuszy oraz pomocy różnych podmiotów publicznych, przedsiębiorstw trzeciego sektora i agencji prywatnych, przy wskaźniku włączenia społeczno-pracowniczego i powrotu do szkolenia zawodowego przewyższającym 70%.

Opublikowano 31/01/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca