Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. SERWIS

3/5/2012 - SŁOWACJA – NIEKTÓRE RYSY WSPÓŁCZESNYCH MŁODYCH SŁOWAKÓW
Zdjęcie Serwis-SŁOWACJA – NIEKTÓRE RYSY WSPÓŁCZESNYCH MŁODYCH SŁOWAKÓW

Kraj liczy 2 201 798 osób poniżej 30 roku życia; młodzież stanowi 40,68% ogółu ludności. Jednakże Słowacja, w odróżnieniu od innych krajów Unii Europejskiej, nie musi martwić się brakiem ludzie młodych.

Zmiany w edukacji
System szkolny w Republice Słowackiej, po upadku Muru Berlińskiego w 1989 r., zmienił się dogłębnie pod względem organizacyjnym, zwłaszcza – ideologicznym i pedagogicznym, wraz z przyjęciem kierunku demokratycznego, inspirującego się zachodnim wzorcem europejskim. Nauka obowiązkowa, po reformie, która nastąpiła w 1998 r., została rozszerzona na 10 lat. Edukacja przedszkolna, dla dzieci od drugiego do szóstego roku życia, nie jest obowiązkowa i jest realizowana w przedszkolach. Określenie programu o dwóch poziomach – programu krajowego i wychowawczo- szkolnego – ma dać szkołom większą swobodę co do doboru treści i metodologii procesu edukacyjnego. Program  nauczania przewiduje stworzenie systemu doskonalenia na poziomie krajowym, który dostosuje zdobyte wykształcenie do wymogów rynku pracy, nada równy status szkolnictwu formalnemu i zawodowemu oraz zachęci do podjęcia wyższych studiów technicznych.

Wysoki poziom bezrobocia
W grudniu 2009 r. ogólny wskaźnik bezrobocia wynosił 13,6%, a bezrobocia wśród młodzieży – 32,9%; w lutym 2012 r. Słowacja odnotowała 35% bezrobocia ludzi młodych do 24 roku życia. Oznacza to, że Słowacja jest trzecim krajem z najwyższym wskaźnikiem bezrobocia młodzieży – gdy chodzi o osoby poniżej 25 roku życia – wśród krajów Unii Europejskiej.
W celu podtrzymania zatrudnienia zostały uruchomione różne usługi informacji i doradztwa. Pomimo tych zabiegów, prawdziwym wyzwaniem jest znalezienie rozwiązania na problem długoterminowego bezrobocia i łączącą się z tym „niemożliwość zatrudnienia z powodu braku wymaganych kompetencji i umiejętności pracowniczych”.
Innym wyzwaniem jest stały rozdźwięk pomiędzy edukacją formalną a zapotrzebowaniami rynku i łączące się z tym zjawisko spadku znaczenia wykształcenia uniwersyteckiego czy sektra usług, który często nie jest w stanie przygotować absolwentów odpowiednio do wymogów rynku pracy.

Rola rodziny w życiu ludzi młodych
Większość młodych na Słowacji ogólnie nie skłania się ku podjęciu własnej działalności, woli czekać, aż ktoś ich przyjmie. Nie jest rozpowszechniona mentalność typu „widzę potrzeby, poszukuję rozwiązań”. Tej mentalności nie sprzyjają także rodzice, którzy bardziej preferują dla swoich dzieci dobrą pracę niż przyszłość niezależnego pracownika.
Większa część młodych żeni się i wychodzi za mąż przynajmniej  raz w życiu. Dane demograficzne wykazują na to, że średni wiek, w którym zawierany jest związek małżeński, jest w fazie wzrostowej. Obecna sytuacja wskazuje na różnicowanie się form życia rodzinnego, zmiany wewnątrz życia rodzin, ich struktur i ich wymiarów; odczuwa się także przy tym większy wpływ pracy i zatrudnienia rodziców na funkcjonowanie rodziny.
Coraz większy ciężar pracy i stres rodziców, łączący się ze zmniejszaniem liczby członków komórki rodzinnej, i zerwanie relacji z bliskimi sprawiają, że sytuacja życia dzieci staje się coraz bardziej trudna. Dzięci często cierpią z powodu samotności, a w swoim środowisku, zarówno rodzinnym, jak i wirtualnym, poszukują kogoś, kto im doradzi, przyjaciół. Których jednak nie zawsze znajdują. Na niektórych polach młodzi deklasują swoich rodziców i nauczycieli pod względem zasobu wiadomości, a tradycyjne relacje pomiędzy dziećmi i dorosłymi ulegają tym samym modyfikacji.

Młodzież a czas wolny
Młodzi mają średnio 4 godziny czasu wolnego w ciągu dnia, które sięgają 7 godzin w ciągu dnia w przypadku tych młodych bez pracy, którzy nie są włączeni w jakąś grupę młodzieżową.
Rodzice, którzy w większym stopniu są zainteresowani grupami stowarzyszeniowymi, mają większy wpływ na wykorzystanie czasu wolnego przez najmłodsze dzieci. Zorganizowane zajęcia, zagospodarowujące czas wolny, obejmują zaledwie 16% ludzi młodych, z których jednak 86% to dzieci i młodzież poniżej 14 roku życia. Natomiast starsza młodzież woli spędzać czas wolny w sposób indywidualny i niezorganizowany, ponieważ organizowane zajecia rekreacyjne, jakie się im proponuje, nie odpowiadają ich wymogom, tak więc są dla niech mało pociągające. Jednakże w przypadku najmłodszych dzieci oferta dotycząca zorganizowanych zajęć jest często pod względem materialnym bardzo wymagająca. Ale jeszcze bardziej wymagająca się ścisła współpraca pomiędzy szkołami i grupami młodzieżowymi odnośnie do wykorzystania struktur szkolnych, które pozwoliłyby obu stronom się dopełnić i wzmocnić rozwój młodzieży.
Młodzi coraz bardziej poszukują systemów innowacyjnych, gdy chodzi o rozpowszechnienie informacji, i wykorzystują nowoczesne technologie, zwłaszcza internet, pocztę elektroniczną, video-chat... w celu wymiany opinii i doświadczeń w rzeczywistym czasie.
Młodzi ze środowisk wiejskich, w porównaniu z młodymi, którzy mieszkają w miastach, mają mniejsze możliwości. Ten, kto mieszka na wsi, jest uważany za kogoś, kto znajduje się w gorszym położeniu, gdy chodzi o dostęp do nauki, możliwości pracy, informacji, internetu; struktury rekreacyjne i usługi na terenach wiejskich są znacznie słabiej rozwinięte niż w regionach miejskich, co dotyczy zarówno strukur, jak i znaczenia czy jakości proponowanych ofert.

Tłumaczenie autorstwa Redakcji

comunica ANS news


Ostatnie Serwisy
12/2/2016 - FRANCJA – PRZYSTĘPUJEMY DO OPORU PRZECIWKO TERRORYZMOWI
6/11/2015 - NIGERIA – POWSTAŁA NOWA PLACÓWKA SALEZJAŃSKA NA PÓŁNOCY NIGERII W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
23/10/2015 - DOM GENERALNY – “MŁODZI, WRAZ Z LEKARZAMI I PIELĘGNIARZAMI, BYLI BOHATERAMI W WALCE Z EBOLĄ”
4/9/2015 - DOM GENERALNY – INFORMACJA O SPOTKANIU RAD GENERALNYCH SDB - CMW
13/8/2015 - WŁOCHY – WYWIAD Z PRZEŁOŻONYM GENERALNYM NA “SYM DON BOSCO 2015”

Serwis z ostatniego tygodnia
Serwis z ostatniego miesiąca