Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

20/4/2015 - Malta - Ręka w rękę z Księdzem Bosko
Zdjęcie artykułu -MALTA – RęKA W RęKę Z KSIęDZEM BOSKO

(ANS – Sliema) – Słowa Księdza Bosko – “doświadczenie nauczyło mnie, że jeśli chcemy zachować społeczeństwo obywatelskie, musimy zatroszczyć się o młodzież” – posłużyły za tło dla ostatniego wpisu, jaki znalazł się w protokole ustaleń, zawartych pomiędzy “Malta College of Arts, Science and Technology” (MCAST) i Salezjańską Szkołą “St. Patrick” (STPSS). Przewiduje on współpracę w zakresie realizacji wspólnych programów kształcenia zawodowego, akredytowanych przez MCAST.

Evarist Bartolo,

minister edukacji i zatrudnienia Malty

Na mocy tego porozumienia, MCAST umożliwi uczestnictwo w swoich kursach kształcenia zawodowego w pełnym wymiarze godzin – na poziomie odpowiadającym danym kwalifikacjom – uczniom szkoły salezjańskiej, którzy pomyślnie przeszli programy realizowane wspólnie przez MCAST i STPSS.

Szkoła Salezjańska “St. Patrick” powstała jako szkoła przemysłowa w 1903 roku i od tego czasu nieprzerwanie realizuje programy edukacyjne odpowiadające potrzebom uczniów, dostosowując się do krajowego systemu edukacji na przestrzeni tych wszystkich lat.

Obecnie szkoła stanowi środowisko, które sprzyja nauce zawodu, o charakterze prawie że rodzinnym szkoły (uczęszcza do niej maksymalnie 75 uczniów w ciągu roku), co pozwala uczniom, z poziomu szkoły średniej, odpowiednio się rozwijać na poziomie zawodowym i społecznym. Obecny program edukacyjny jest realizowany zgodnie z krajowym programem nauczania, zapewniając edukację i kształcenie zawodowe na trzech płaszczyznach: szkoły średniej, przygotowania podstawowego, rysunku i technologii. Szkoła prowadzi także zajęcia z zakresu muzyki, sztuki, teatru, sportu oraz daje możliwość uczestnictwa w takich projektach, jak “EkoSkola” czy “Nagroda Księcia Edymburga”.

W szkole kładzie się szczególny nacisk na wzajemne poszanowanie, duchowość, formację ludzką i różne formy wyrazu, czyniąc to poprzez sztuki kreatywne. Z takim podejściem ten typ szkoły zapewnia bezpieczne środowisko, w którym realizowana jest innowacyjna i kreatywna działalność, uwzględniająca także różnorodność i integrację. 

Jednym z kluczowych elementów edukacji w tej szkole, która stoi u podstaw jej podejścia do ucznia, jest to, iż uczniowie odnoszą lepsze wyniki w nauce, jeśli uczą się z zastosowaniem różnych metod, zwłaszcza tych dodających bodźca i wymagających zaangażowania, otrzymując w tym czasie odpowiednią pomoc na swojej drodze w kierunku dorosłości oraz osiągania swoich celów i marzeń.

Natomiast MCAST to ważny instytut edukacji i kształcenia zawodowego na poziomie krajowym. Za pośredniectwem swoich 10 siedzib organizuje około 180 kursów w pełnym wymiarze godzin i ponad 300 kursów kształcenia zawodowego w krótkim wymiarze czasu, które kończą się otrzymaniem zaświadczeń i dyplomów, obejmujących od I do VI stopnia kwalifikacji, jakie obowiązują na Malcie. Instytut ten współpracuje także z lokalnymi przedsiębiorstwami, starając się swoją wiedzę, umiejętności i wysoki poziom swoich programów dostosować i uczynić znaczącymi dla dynamicznej i dalekowzrocznej gospodarki.

Więcej informacji na stronie gazety Malta Today.

Opublikowano 20/04/2015

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca