Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

27/2/2015 - Hiszpania - Odpowiadając na sytuację kryzysową w Europie
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – ODPOWIADAJąC NA SYTUACJę KRYZYSOWą W EUROPIE

(ANS – Barcelona) – W dniach 21-24 lutego, w domu salezjańskim w Martí-Codolar, w Barcelonie, 25 ekonomów inspektorialnych z Europy (z salezjańskich regionów: Śródziemnomorskiego i Europy Środkowo-Północnej) spotkało się z przedstawicielami Ekonomatu generalnego z Rzymu, którym kieruje pan Jean Paul Muller. Omawiano możliwości współpracy w zakresie ekonomii, która staje się coraz bardziej globalna. Było to pierwsze wspólne spotkanie ekonomów inspektorialnych tych dwóch regionów Europy.

Xavier Costa

Pan Muller wyjaśnił: “W czasie ostatniej Kapituły Generalnej (KG27) zażądano od nas lepszej, ściślejszej współpracy. To, co tutaj robimy, stanowi odpowiedź na kryzys w Europie i w świecie. Np. Młodzi z Hiszpanii nie urodzili się tylko tutaj; to samo jest w przypadku Francji czy innego kraju Europy. Oznacza to, że jako ekonomowie musimy przyjrzeć się temu, co robimy z pieniędzmi, aby pomóc młodym, którzy pochodzą z różnych części świata, jako że żyjemy w globalnym świecie.

Euro otrzymane w Niemczech może być wykorzystane do pomocy młodym imigrantom z Lampedusy. Euro zebrane w Wielkiej Brytanii może być zainwestowane w kształcenie młodzieży w tym kraju, bo być może w przyszłości ci udadzą się do Mozambiku, by kształcić miejscową młodzież”.

Ks. Antonio Echeto, ekonom inspektorii hiszpańskiej pw. Maryi Wspomożycielki, stwierdził, że jednym z mocnych punktów spotkania było odniesienie tematów administracji i ekonomii do uchwał KG27 w sposób przekrojowy (w odniesieniu do Zgromadzenia, Inspektorii i Wspólnoty): “Wyraziliśmy nasze opinie odnośnie do uchwał KG27 w tym, co dotyczy edministracji i ekonomii, a także – strategii, w kierunku której zmierza Zgromadzenie, zakładającej służbę na rzecz ubogich i potrzebujących, łącząc to z zachęceniem wspólnot do życia w większej prostocie i odpowiedniego wykorzystania dostępnych zasobów”.

Innym poruszanym tematem było omówienie listu okólnego “Wytyczne dotyczące zarządzania dobrami w Instytutach Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego”, wydanego przez Kongregację ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Opublikowano 27/02/2015

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca