Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

9/10/2014 - Hiszpania - “Ten, kto nie ma niczego, jeśli spotka Księdza Bosko, całkowicie zmienia swoje życie”
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – “TEN, KTO NIE MA NICZEGO, JEśLI SPOTKA KSIęDZA BOSKO, CAłKOWICIE ZMIENIA SWOJE żYCIE”

(ANS – Madryt) – Przełożony Generalny Salezjanów ks. Ángel Fernández Artime odwiedził w dniu wczorajszym, 8 października, Prokurę Misyjną w Madrycie, gdzie przybył z przesłaniem wdzięczności za to, że ta stanowi “ramiona, które sięgają bardzo daleko” i jest “u boku misjonarzy całego świata, którzy czują, że nie są sami”. Przełożony Generalny pozdrowił pracowników wszystkich oddziałów Prokury, zatrzymując się na dłużej w sektorze Misje Salezjańskie i NGO “Jóvenes y Desarrollo”.

Zaraz po przybyciu do Rzymu, po swojej podróży do Albanii i Kosowa, Przełożony Generalny odleciał do Madrytu, aby spędzić trochę czasu w Salezjańskiej Prokurze Misyjnej, zapoznać się tam z pracą, dzięki której są wspierane projekty misyjne na całym świecie, i spotkać się z personelem. Appena tornato a Roma dopo il viaggio in Albania e Kosovo, il Rettor Maggiore dei Salesiani è subito volato a Madrid per trascorrere alcune ore presso la Procura Missionaria  Salesiana, conoscere il lavoro svolto da questo istituto a sostegno dei progetti missionari nel mondo e incontrarsi con tutto il personale.

Ks. Ángel Fernández Artime odwiedził każdy z oddziałów Prokury i spotkał się z pracownikami “Jóvenes y Desarrollo”. Późnym przedpołudniem udał się do sali konferencyjnej, aby zapewnić wszystkich o swojej bliskości i wyrazić swoje uznanie dla “wykonywanej pracy na rzecz najbardziej potrzebujących”.  Nella tarda mattinata si è recato presso la sala conferenze per esprimere a tutti la sua vicinanza e l’apprezzamento “per il lavoro svolto a favore dei bisognosi”.

“Wszyscy uczestniczymy w pracy wychowawczej, prewencyjnej i ewangelizacyjnej, jaką realizują misjonarze, ponieważ życie, które tętni w dziełach salezjańskich jest imponujące”.  Siamo tutti uniti nel lavoro educativo, preventivo ed evangelizzatore svolto dai missionari, perché la vita che c’è nelle opere salesiane è impressionante”.

Ks.  Á.F. Artime dokonał także pewnego podsumowania swojej ostatniej podróży do salezjanów w Albanii i Kosowie: “Spotkałem dzieci bez szkoły, które się nie uczą, nie mają co jeść, nie mają pracy, ale już samo bycie w ośrodku salezjańskim zmienia definitywnie ich życie, ponieważ otrzymują wychowanie, mogą nauczyć się zawodu i przebywać z dziećmi, takimi jak oni. Ten, kto nic nie ma, jeśli spotka Księdza Bosko, zmienia swoje życie całkowicie”. ha anche fatto una sintesi del suo ultimo viaggio tra i Salesiani di Albania e Kosovo: “Ho incontrato bambini non scolarizzati, che non studiano, non mangiano, non lavorano, però il solo essere in un centro salesiano gli cambia letteralmente la vita, perché lì ricevono educazione, possono anche imparare un mestiere e vivere con bambini come loro. A chi non ha nulla, se incontra Don Bosco, gli cambia la vita completamente”.

X Następca Księdza Bosko odniósł się także do jednej z najbardziej dramatycznych zjawisk współczesnych, jakim jest epidemia eboli w niektórych krajach Afryki Zachodniej. „W Sierra Leone sytuacja jest dramatyczna, ale misjonarze nadal tam są, w samym centrum epidemii, z najbardziej pokrzywdzonymi. Zapewniłem ich o moim wsparciu i zobowiązałem się do szukania tego, co im może pomóc, i zaraz pomyślałem o was, o Prokurze Misyjnej, gdzie mogę to otrzymać”. la situazione è drammatica, ma i missionari si sono impegnati a rimanere lì, al centro dell'epidemia, con i più svantaggiati, e ho dato loro il mio sostegno e mi sono impegnato a trovare ciò che serve per aiutarli, e in quel momento ho pensato a voi, alla Procura Missionaria, per ottenerlo”.

Opublikowano 09/10/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca