Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

17/5/2011 - Włochy - Komunikacja Społeczna a Projekt Europa: dwumian strategiczny
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – KOMUNIKACJA SPOłECZNA A PROJEKT EUROPA: DWUMIAN STRATEGICZNY
(ANS – Genzano) – Spotkanie Delegatów ds. Komunikacji Społecznej i Referentów Projektu Europa, które odbyło się w Genzano di Roma w dniach 12-15 maja, poruszało się pod dwóch torach tematycznych: Salezjański System Komunikacji Społecznej (SSCS) i Projekt Europa (PE). Na zakończenie spotkania Radca ds. Komunikacji Społecznej, ks. Filiberto González, przekazał Inspektorom Europy list zachęcający ich do upowszechnienia poruszonych treści i wprowadzenia pewnych działań operatywnych, do których zobowiązali się uczestnicy.

Także dla trzech regionów Europy – Europa Północna, Europa Zachodnia i Włochy-Bliski Wschód – Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej zorganizowało spotkanie delegatów inspektorialnych, jak to już miało miejsce w Manili i Tiruchy. W obradach uczestniczyli także Referenci Projektu Europa, co było podyktowane tym, iż chciano zadbać o wzajemną współpracę pomiędzy tymi, którzy, w imieniu Inspektora, są odpowiedzialni za komunikację społeczną oraz dają poznać, informują i promują Projekt Europa.

Dom wypoczynkowy salezjańskiego Instytutu “San Luigi Versiglia” w Genzano gościł około 40 osób, salezjanów i świeckich, przybyłych z prawie wszystkich Inspektorii Starego Kontynentu. Spotkanie prowadzili Radca ds. Komunikacji Społecznej – ks. Filiberto González i niektórzy z członków Dykasterium.

Na pierwszą część spotkania w dniach 12-13 maja, którą koordynował ks. Julian Fox, złożyły się prezentacja drugiego wydania SSCS i omówienie niektórych tematów łączących się z dwumianem: życie zakonne a kultura/rzeczywistość cyfrowa. Wiele pytań, pojawiających się odnośnie do tej kwestii, znalazło odpowiedź w ostatnich orędziach Benedykta XVI, skierowanych z okazji Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu, i – naglącej potrzebie otwarcia formacji salezjańskiej, początkowej i ciągłej, na kulturę/rzeczywistość cyfrową. 

PE, przebyta droga i wykonanie tego, co zostało zalecone na dwulecie 2011-2012 – to tematy, które były omawiane w drugiej części spotkania, którą prowadził ks. Donato Lacedonio w dniach 14-15 maja. Szeroki i zróżnicowany obraz wynurzył się na bazie relacji Referentów PE, którzy przedstawili, w jaki sposób został przyjęty i zrozumiany PE oraz jakie inicjatywy zostały do tej pory podjęte. Pojawiło się wiele trudności i niezrozumienia, ale wyraźna była wola przezwyciężenia oporów i urzeczywistnienia PE.

“Było to spotkanie bogate i interesujące, które tworzy europejską mentalność salezjańską i wyzwala wiele współdziałania na rzecz charyzmatu i posłannictwa salezjańskiego” – podkreśla ks. González w liście, który dotarł, nazajutrz po spotkaniu, do Inspektorów Europy. Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej zachęca przełożonych okręgów Starego Kontynentu do wspierania komunikacji społecznej i dzielenia się tym, co przeżyli w Genzano Delegaci KS i Referenci PE, oraz zapoznania, na posiedzeniach Rad Inspektorialnych i we wspólnotach, z nowym wydaniem SSCS i duchem PE.

W czasie spotkania ks. Gonzalez wielokrotnie zachęcał Delegatów KS i Referentów PE do bycia rzecznikami osobistego i żywotnego doświadczenia, karmionego spotkaniem z Chrystusem – określonego przez SSCS wzorcem “komunikatora” salezjańskiego –bardziej niż prostymi przekazicielami informacji.

Opublikowano 17/05/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca