Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

16/5/2011 - Niemcy - Młodzi Północnej Europy oczekują na charyzmat Ks. Bosko
Zdjęcie artykułu -NIEMCY – MłODZI PÓłNOCNEJ EUROPY OCZEKUJą NA CHARYZMAT KS. BOSKO
(ANS – Aschau-Waldwinkel) – Kontekst młodzieżowy i społeczno-wychowawczy Europy Północnej stanowił tło dla Wizyty d’Insieme Regionu Europa Północna – obszar atlantycko-niemiecki. Potwierdzono znaczenie i przydatność salezjanów, którzy są wezwani do bycia mistykami, prorokami i sługami w zlaicyzowanym, pluralistycznym i postmodernistycznym społeczeństwie.

Po trzech latach od Kapituły Generalnej 26 salezjanie z Flandrii i Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Malty, Austrii i Niemiec dokonali oceny sytuacji. Wypowiedzi i refleksje obracały się wokół dwóch grup tematycznych: KG 26 i Projekt Europa.

Rzeczywistość młodzieżowa, charakteryzyjąca się laicyzacją, pluralizmem i postmodernizmem, rodząca silne wykluczenie społeczne; brak powołań, który sprawia, że średnia wieku wspólnot zakonnych i salezjańskich stale się podnosi; aktualny kryzys ekonomiczny i klimat nieufności względem katolicyzmu, który się wytworzył w niektórych krajach z powodu przypadków i oskarżeń o pedofilię – to niektóre z elementów, które złożyły się na ten obraz sytuacji. Jakkolwiek postawa uczestników nie była znaczona pesymizmem, ale, zgodnie z charyzmatem salezjańskim, otwarta na nadzieję i determinację co do jeszcze większego zaangażowania. „Jestem przekonany, że charyzmat i posłannictwo Ks. Bosko na rzecz najbardziej potrzebującej młodzieży Europy są konieczne i mają przyszłość” – zaznaczył ks. Pascual Chávez, Przełożony Generalny, na zakończenie Wizyty d’Insieme.

Przełożony salezjanów zaproponował Inspektorom i członkom ich Rad odczytanie “Da mihi animas, cetera tolle” z uwzględnieniem trzech cech, o które salezjanin w Europie musi się szczególnie troszczyć: prymat Boga, świadectwo braterstwa ewangelicznego, otwarcie się na nowe formy ubóstwa i marginalizacji. „Jako mistyk, prorok i sługa salezjanin przygotowuje się, by odpowiedzieć na wyzwania, jakie stają przed nim i młodzieżą Północnej Europy”. 

Powracając do pięciu grup tematycznych KG 26, ks. Chávez wezwał do zmiany mentalności i praktyki, aby “wejść w proces prawdziwego nawrócenia, przechodząc od zamkniętej mentalności do mentalności otwartej i gotowej do zmiany, spoglądając w przyszłość z optymizmem”. Zaangażowanie salezjanów musi być ukierunkowane na większe wychowanie chrystocentryczne i świadectwo powołania salezjańskiego.

Na zakończenie Wizyty d’Insieme uznano, że nie jest konieczna restrukturyzacja Inspektorii i delegatur obszaru atlantycko-niemieckiego. Jako potrzeby i szczególne wymogi wyłoniły się jeszcze ściślejsza współpraca w zakresie formacji salezjanów i świeckich oraz młodzieżowe centrum duszpasterskie na Colle Don Bosco.

Opublikowano 16/05/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca