Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

5/3/2013 - Węgry - PE: spotkanie misjonarzy z Austrii, Bułgarii i Węgier
Zdjęcie artykułu -WęGRY – PE: SPOTKANIE MISJONARZY Z AUSTRII, BUłGARII I WęGIER
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Péliföldszentkereszt) – W ubiegły weekend, 1-3 marca, w Péliföldszentkereszt, w Domu Macierzystym salezjanów węgierskich odbyło się spotkanie misjonarzy Projektu Europa, którzy znajdują się w Austrii, Bułgarii (Inspektoria Republiki Czeskiej) i na Węgrzech. Obecnych było 16 misjonarzy i salezjanów odpowiadających za wprowadzenie misjonarzy do poszczególnych inspektorii.

To spotkanie zwołał ks. Václav Klement, Radca ds. Misji salezjańskich. Było ono pewnym etapem monitoringu i kontynuacji pracy, jaka została podjęta w listopadzie 2011 roku w Rzymie, w czasie pierwszego spotkania misjonarzy w Europie. W liście zwołującym to spotkanie ks. Klement przedstawił jego cele: analiza wprowadzenia i formacji misjonarzy; dzielenie się swoimi doświadczeniami i doświadczeniami wspólnot, które ich przyjmują, służące sformułowaniu propozycji i sugestii na rzecz rozwoju Projektu Europa.

Sesje robocze koordynował ks. Alfred Maravilla, odpowiedzialny za formację misyjną w Dykasterii ds. Misji. Temat, który powracał we wszystkich dyskusjach, to rola towarzyszenia misjonarzom ze strony Inspektorii, które ich przyjmują, tak by pomóc im w tym włączeniu i inkulturacji. W tym przypadku podstawowymi elementami, które mogą zapewnić pomyślny przebieg tego procesu, są serdeczne przyjęcie ze strony salezjanów z Inspektorii, które goszczą misjonarzy, i otwarcie na wkład i dynamizm, jakie mogą wnieść misjonarze, przyczyniając się do rewitalizacji charyzmatu salezjańskiego.

Zwiedzanie niektórych obiektów religijnych i kulturalnych oraz wystawa w Muzeum Narodowym, poświęcona rozwojowi dzieła salezjańskiego, upamiętniająca także cierpienia, jakich doświadczyli salezjanie w czasie reżimu komunistycznego, nie tylko ubogaciło i zainspirowało wszystkich uczestników, ale także dodało bodźca do odnowy naszego zapału misyjnego i opowiedzenia się za nowymi i kreatywnymi perspektywami” – stwierdził jeden z uczestników.

Spotkanie w Péliföldszentkereszt, w którym uczestniczyli misjonarze z pobliskich Inspektorii, było drugie tego typu: w listopadzie-grudniu 2012 misjonarze z Projektu Europa, przebywający we Francji (FRB) i Belgii Północnej (BEN), wraz z salezjanami, którzy towarzyszą im w procesie wejścia, odbyli podobne spotkanie w Lyonie, we Francji. Tego rodzaju inicjatywy składają się także na etapy przygotowania do drugiego spotkania wszystkich misjonarzy Projektu Europa, które odbędzie się na Valdocco, w Turynie, od 31 października do 3 listopada 2013 roku.

Opublikowano 05/03/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca