Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

24/1/2013 - Dom Generalny - “Słówko na dobranoc” Przełożonego Generalnego na zakończenie zimowej sesji Rady Generalnej
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – “SłÓWKO NA DOBRANOC” PRZEłOżONEGO GENERALNEGO NA ZAKOńCZENIE ZIMOWEJ SESJI RADY GENERALNEJ
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Wczoraj wieczorem, 23 stycznia, Przełożony Generalny skierował “słówko na dobranoc” do salezjanów Domu Generalnego, odnosząc się do obrad zimowej sesji Rady Generalnej. Jej oficjalne zakończenie będzie mieć miejsce jutro, 25 stycznia.

Sesja zimowa rozpoczęła się pod koniec listopada Spotkaniem z Inspektorami Europy, którzy ocenili realizację Projektu Europy (PE), dostarczając w ten sposób pierwszych informacji w kontekście Kapituły Generalnej 27. Przełożony Generalny przypomniał, że PE jest projektem Zgromadzenia – obecność wszystkich członków Rady na tym spotkaniu była tego potwierdzeniem – w odróżnieniu od poprzednich projektów tego typu. Ten, zasadzając się na wewnętrznej, endogenicznej rewitalizacji charyzmatu ze strony salezjanów, prowadzi następnie do pytania, gdzie dzisiaj ich działalność jest najbardziej znacząca pod względem społecznym i duszpasterskim oraz najbardziej owocna pod względem powołaniowym (restrukturyzacja), uznając Stary Kontynent za ziemię misyjną (wysłanie misjonarzy).
 
Rada Generalna była zaangażowana w dwa szczególne wydarzenia: Kurs dla Inspektorów ostatnio mianowanych, co jest “inicjatywą o szczególnym znaczeniu ze względu na tożsamość, jedność i żywotność Zgromadzenia, wymagającą sporo czasu, oddania i sił”; Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej – “doświadczenie, które jawi się coraz bardziej znaczące i skuteczne dla wzrostu charyzmatycznego Rodziny Salezjańskiej Księdza Bosko i współpracy skupiającej się wokół tematu Wiązanki”.

W czasie 24 posiedzeń Rady miały miejsce:

  • Mianowanie 4 Inspektorów: ks. Francois Düfour, który został potwierdzony na urzędzie przełożonego Wizytatorii Afryki Południowej, ks. Gabino Hernández – dla Inspektorii Meksyk-Meksyk, ks. Andrzej Wujek – dla Inspektorii Warszawskiej, i ks. Daniel Federspiel – dla Inspektorii Francji-Belgii Południowej.
  • Analiza 8 sprawozdań z Wizytacji Nadzwyczajnych: Argentyna Południowa, Indie-Nowe Delhi, Afryka Zachodnia Anglojęzyczna, Haiti, Boliwia, Korea, Republika Czeska i Hiszpania-Barcelona.
  • Przydział funduszy Prokur i przyjęcie budżetu na rok 2013.

Radcy omawiali różne tematy.
Pierwszym było Przemyślenie Duszpasterstwa Młodzieżowego, temat, którego analizy wyraźnie zażądała Kapituła Generalna 26. Ks. Attard przedstawił Radzie dokument roboczy, jaki został opracowany na bazie materiałów dostarczonych przez ekipę specjalistów i odpowiednią komisję oraz – sugestii, jakie napłynęły z Inspektorii. Rada powróci do tego tematu w czasie sesji letniej, aby przyjąć ostateczny tekst dokumentu, który zostanie przedstawiony na KG27.

Został wypracowany schemat Sprawozdania, jakie zostanie przedstawione na KG27. Radcy regionów i sektorów, jak i inni odpowiedzialni za animację Zgromadzenia, muszą dostarczyć do końca lipca 2013 r. sprawozdania ze swojej działalności, by można było zredagować ostateczny dokument na temat aktualnej sytuacji i przyszłych linii działania.

Przełożony Generalny zabrał także głos w sprawie kryzysu ekonomicznego, który, ze względu na swoje skutki, utrudnia solidarnościową pomoc na rzecz niektórych środowisk znajdujących się w potrzebie.

Gdy chodzi o placówki salezjańskie w Północnej Afryce, podczas gdy Maroko nadal będzie należeć do Inspektorii Francji-Belgii Południowej, Tunezja przejdzie do Inspektorii Sycylijskiej. W obu przypadkach o personel zadba Przełożony Generalny i jego Rada.

Po raz wtóry przedmiotem zainteresowania była organizacja “Don Bosco International”, która ma się jawić coraz bardziej jako cywilne oblicze Zgromadzenia w Europie, zwłaszcza w kwestiach, które dotyczą posłannictwa salezjańskiego, jak również, i przede wszystkim, w perspektywie promocji praw człowieka.

Niektóre posiedzenia Rady Generalnej były poświecone refleksji nad strukturami animacji i zarządzania Zgromadzenia, urzędem Postulatora ds. Kanonizacji Rodziny Salezjańskiej i przygotowaniem KG27.

Kończąc, Przełożony Generalny poinformował na temat stanu swojego zdrowia, które w ostatnich miesiącach uległo polepszeniu, a gdy chodzi o obowiązki przewidziane agendą, te zostaną ustalone po wysłuchaniu wskazań lekarzy.

Opublikowano 24/01/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca