Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

26/10/2012 - Hiszpania - Ośrodek Młodzieżowy jako odpowiedź na potrzeby współczesnej młodzieży
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – OśRODEK MłODZIEżOWY JAKO ODPOWIEDź NA POTRZEBY WSPÓłCZESNEJ MłODZIEżY
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Logroño) – 90 propozycji, stanowiących odpowiedź na wyzwania stojące przed współczesną młodzieżą, to rezultat 17. Krajowego Kongresu Salezjańskich Ośrodków Młodzieżowych, odbywającego się w Salezjańskim Instytucie “Dominika Savio” w Logroño w dniach 12-14 października. 150 osób, świeckich, salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, reprezentujących Federację Ośrodków Młodzieżowych z Hiszpanii i Konfederację “Don Bosco”, spotkało się, aby przeanalizować problemy współczesnej młodzieży. 

W ceremonii otwarcia, której przewodniczył prezes Konfederacji “Don Bosco”, Ángel Gudiña, wzięli udział przedstawiciele władz gminnych, prowincjalnych i państwowych oraz Rodziny Salezjańskiej w osobach Radcy Generalnego regionu Europa Zachodnia ks. José Miguela Núñeza Moreno, Inspektorów i Inspektorek Hiszpanii, jak również – ks. Koldo Gutiérreza, dyrektora Krajowego Ośrodka Salezjańskiego Duszpasterstwa Młodzieżowego, Był także obecny biskup diecezji Calahorra i La Calzada-Logroño – bp Juan José Omella Omella.

Przemawiając w czasie ceremonii otwarcia, Santi Dominguez Fernández, Krajowy Koordynator Ośrodków Młodzieżowych, wskazał na 12 aspektów dotyczących jakości, które odróżniają Salezjańskie Ośrodki Młodzieżowe od innych organów i struktur. Zaś Ricardo Ibarra, Przewodniczący Rady Młodzieżowej Hiszpanii, wyraził swoją dezaprobatę odnośnie do określenia “pokolenie stracone”, czego dowodem jest, jak stwierdził, “ten kongres,w czasie którego liczni młodzi, którzy przybyli z różnych części Hiszpanii, dyskutują i szukają rozwiązań, aby polepszyć ten nasz świat”.

W miesiącach poprzedzających Kongres zostało zorganizowanych 13 paneli dyskusyjnych, w których wzięli udział przedstawiciele rządu, rad młodzieżowych, organizacji młodzieżowych, instytucji wychowawczych, Rodziny Salezjańskiej i Kościoła. W czasie tych dyskusji wyłoniły się tematy, które spotkały się z największym zainteresowaniem, a które potem stały się przedmiotem obrad w Logroño.
 
W czasie trzech dni debat odbyło się 10 jednoczesnych paneli dyskusyjnych, które odbyły się zgodnie z odpowiednim programem, przygotowanym wcześniej przez specjalistów danego sektora. Pięć z nich dotyczyło zaangażowania ośrodków młodzieżowych w ujęciu salezjańskim:

  • Tożsamość salezjańskich animatorów
  • Opcja chrześcijańska 
  • W kierunku schematu odniesienia dla ośrodków młodzieżowych
  • Praca w sieci
  • Towarzyszenie w ośrodkach młodzieżowych

A pozostałe pięć dotyczyło zaangażowania w ujęciu stowarzyszeniowym:

  • Nowe formy czasu wolnego
  • Nowe formy wolontariatu
  • Nowe formy udziału młodzieży
  • Zwrócenie uwagi na odmienność i interkulturowość
  • Zaanażowanie młodzieży i emancypacja

90 wniosków końcowych, jakie wyłoniły się w czasie paneli dyskusyjnych, zostało zredagowanych w formie #hastag, aby ułatwić dyskusję nad nimi w sieciach społecznościowych.

Opublikowano 26/10/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca