Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

24/7/2012 - Dom Generalny - Szkoła i salezjańskie kształcenie zawodowe 2/5: Europa
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – SZKOłA I SALEZJAńSKIE KSZTAłCENIE ZAWODOWE 2/5: EUROPA

(ANS – Rzym) – Drugi etap drogi poznania szkoły salezjańskiej poświęcony jest Europie. Na Starym Kontynencie szkoła katolicka przedstawia się jako niejednolita rzeczywistość: każdy z krajów posiada swoją specyficzną strukturę. Szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego stanowią dzisiaj, jak w czasach Księdza Bosko, jedno z największych wyzwań, jakie stawia społeczeństwo, aby był możliwy dalszy integralny rozwój młodzieży. 

Komponent wychowawczy jest specyficzną cechą szkół i ośrodków kształcenia zawodowego salezjanów w 23 krajach i w 15 inspektoriach europejskich. Podobnie jest na Bliskim Wschodzie (Egipt, Izrael i Turcja) i w innych krajach (Republika Zielonego Przylądka, Maroko, Tunezja), zależnych od niektórych inspektorii europejskich.

Obecnie działalność wychowawczo-duszpasterska synów Ks. Bosko realizowana jest w 318 ośrodkach szkolnictwa formalnego w Europie i w 8 krajach spoza Europy, o których wspomnieliśmy powyżej. A dokładniej, mowa jest o 252 szkołach, 153 ośrodkach kształcenia zawodowego i 7 szkołach rolniczych; nie można przy tym zapominać o 51 internatach i 35 bursach dla studentów. 

Gdy chodzi o Europę, w salezjańskich szkołach uczy około 13 400 nauczycieli, zakonników i świeckich, a około 4700 – w ośrodkach kształcenia zawodowego. Uczniów, gdy uwzględnimy różne kategorie wiekowe i sytuacje społeczne, jest około 141 000 w szkołach, a 41 500 – w ośrodkach kształcenia zawodowego. 

Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży zobowiązało się do zadbania o dalszą kontynuację tych procesów, a także odpowiedź na nowe wyzwania związane ze szkolnictwem formalnym w Europie i nową koordynację, realizowaną we współpracy z Komisją ds. Salezjańskich Szkół w Europie SDB-CMW i Sektorem ds. Duszpasterstwa Młodzieży Córek Maryi Wspomożycielki. Jest to grupa, która przeprowadza refleksję odnośnie do rzeczywistości edukacji formalnej, uwzględniając charyzmat i kulturę młodzieży, proponując odpowiednie procesy animacji i koordynacji dla Szkół i Ośrodków Kształcenia Zawodowego w Europie. Obecnie wypracowuje się propozycję kryteriów oceny tożsamości szkoły salezjańskiej.

Ponadto, ukształtowała się grupa robocza ds. animacji kształcenia zawodowego, składająca się z 25 osób, która spotka się we wrześniu tego roku we Frankfurcie. Charakter ośrodków kształcenia zawodowego w Europie jest dosyć złożony. Nadszedł czas, aby wzmocnić solidarność i wzajemne poznanie. Ta grupa stawia sobie podwójny cel: z jednej strony rewitalizować i poszerzyć działalność – poprzez wzajemną wymianę i koordynację Ośrodków Kształcenia Zawodowego w Europie; a z drugiej – aktywnie działać jako grupa, zdolna podejmować, promować inicjatywy na tych obszarach, na których salezjańskie Inspektorie nie mają realnych możliwości, aby to czynić.

Została stworzona strona - www.salesians-europe.org – i strona facebook -  www.facebook.com/salesianseurope - dla salezjańskich szkół i ośrodków kształcenia zawodowego w Europie w tym celu, aby nadać im odpowiedni wyraz, docenić ich działalność i na koniec – pubudzić i promować relacje i kontakty z organizacjami zewnętrznymi i przedsiębiorstwami.

W ostatnich latach rzeczywistość salezjańskiej szkoły w Europie skupia się i mobilizuje wokół pewnej głównej idei: szkoły/ośrodki kształcenia zawodowego proponują własny program wychowawczo-duszpasterski, czyniąc to z wyczuciem chrześcijańskim i ludzkim, odmiennym od innych instytucji szkolnych. Cały rozwój indywidualny, nauczanie i przyswajanie wiedzy, formacja kulturowa i społeczna będą dobrze kształtowane, jeśli będą się zasadzać na chrześcijańskim humanizmie.

Dlatego ważne jest wspieranie formacji nauczycieli w ich powołaniu jako wychowawców, którzy żyją i pracują w ramach tego samego programu formacyjnego we wspólnocie wychowawczo-duszpasterskiej.

W dalszej kolejności: Szkoła i salezjańskie kształcenie zawodowe 3/5: Ameryka

Opublikowano 24/07/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca