Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

23/3/2012 - Niemcy - “Pokolenia udziału” na rzecz dialogu międzypokoleniowego
Zdjęcie artykułu -NIEMCY – “POKOLENIA UDZIAłU” NA RZECZ DIALOGU MIęDZYPOKOLENIOWEGO
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Monachium) – W pomieszczeniach dzieła “Salesianum” w Monachium (Bawaria, Niemcy) w dniach 8-11 marca odbywała się konferenacja młodzieżowa na temat “Pokolenia udziału”, zorganizowana przez członków “Don Bosco Youth Net” (DBYN). W spotkaniu uczestniczyło 27 ludzi młodych z 12 krajów Europy. W tych samych dniach spotkali się także członkowie Zarządu DBYN, aby zaplanować działania na trzylecie 2012-2014.

Inicjatywa “Pokolenia udziału” zrodziła się na bazie przekonania, iż od 170 lat osoby w każdym wieku decydują dobrowolnie na podjęcie się edukacji młodych w ramach różnych ruchów salezjańskich. W tym zaangażowaniu edukacyjnym młodzi odgrywają kluczową rolę; ale istnieje także wielki zasób wzorcowych praktyk, które zostały zrealizowane w przeszłości, a które grzechem byłoby nie docenić, zwłaszcza w tym europejskim roku międzypokoleniowego dialogu.

Z tego powodu, w ramach pracy przygotowawczej do tej konferencji, młodzi uczestnicy przeprowadzili wywiad z najstarszymi wolontariuszami na temat ich stałego zaangażowania. W czasie konferencji te wywiady zostały wykorzystane w celu wskazania wzorcowych działań. Następnie młodzi mogli spotkać się z jednym z odpowiedzialnych za komunikację społeczną w Parlamencie Europejskim, doktorem Paulem-Joachimem Kuboschem, który objaśnił im złożone mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiej. 

W ostatniej fazie obrad konferencji starano się określić narzędzia, dziękim którym uczestnicy będą mogli integrować i rozwijać dialog międzypokoleniowy w ramach swoich organizacji lokalnych.

Teraz, kiedy konferenacja jest już poza nami, ostatni etap projektu będzie polegać na publikacji końcowej dokumentacji – przewidzianej prawdopodobnie na czerwiec – która będzie zawierać wszystkie materiały będące owocem tego międzypokoleniowego dialogu: wywiady z dorosłymi i starszymi wolontariuszami, sprawozdania z konferencji oraz rezultaty osiągnięte na poziomie lokalnym po tej konferencji.

W tych samych dniach, w których odbywała się konferencja, również w “Salesianum” w Monachium członkowie Zarządu DBYN wzięli udział w posiedzeniu programacyjnym. Zastanawiano się nad aktualną sytuacją kryzysową – nie tylko ekonomiczną – obejmującą Europę. Inspirując się Ks. Bosko, wskazano, jako na narzędzia wyjścia z kryzysu, na dwa klucze: ewangelizacji, która oferuje określony obraz wartości przyszłym obywatelom, i wychowania, które dostarcza młodzieży narzędzi i możliwości zdobycia kompetencji do bycia protagonistami przyszłości i działań na tej płaszczyźnie.

Gdy chodzi o stronę operatywną, został opracowany również plan działania na trzylecie 2012-2014, dostępny na stronie DBYN.

Opublikowano 23/03/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca