Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

13/11/2015 - Irak - Zatroskanie o mniejszości religijne
Zdjęcie artykułu -IRAK – ZATROSKANIE O MNIEJSZOśCI RELIGIJNE

(ANS – Bagdad) – Ostatnio zaniepokojenie społeczności międzynarodowej wzbudziło prawo wprowadzające kartę tożsamości narodowej, które zostało przyjęte przez Parlament iracki w dniu 27 października. Zakłada ono automatyczne przejście na religię islamską osób nieletnich, także wtedy, gdy tylko jedno z rodziców przechodzi na islam. 

“Jest to jedna z najbardziej dyskryminujących ustaw, ponieważ całkowicie nie respektuje obywatelstwa irackiego. Prawo to stanowi zagrożenie dla jedności naszego narodu, pluralizmu religijnego i zasady akceptacji odmienności drugiego” – napisał patriarcha chaldejski Louis Raphael I Sako w komunikacie opublikowanym przez Fundację “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.  

Chrześcijańscy przedstawiciele, wspierani także przez parlamentarzystów należących do różnych ugrupowań, zażądali zmiany treści ustawy, proponując dołączyć jedno zdanie, w którym się stwierdza, że z chwilą przejścia na islam jednego z rodziców nieletni pozostają przy swojej religii aż do 18. roku życia, a potem mogą zadecydować co do religii, za jaką chcą się opowiedzieć, czyniąc to w pełnej wolności sumienia.

W ubiegłych dniach setki osób należących do mniejszości religijnych manifestowały przed siedzibą misji ONZ w Erbil, domagając się od prezydenta, by nie podpisywał tej ustawy.  

Teraz do irackiego prezydenta, Fuada Masouma, należy decyzja, czy ją przyjąć czy zażądać wprowadzenia pewnych poprawek.

“Jeśli ustawa wejdzie w życie” – twierdzi na koniec patriarcha Sako – damy słyszeć nasz głos na całym świecie, by iracki Parlament odpowiedział za to przed międzynarodowym trybunałem”.

Papież Franciszek często podkreślał znaczenie wolności religijnej. “Wolność religijna jest podstawowym prawem człowieka” – powiedział w dniu 14 stycznia w czasie swojej wizyty apostolskiej w Sri Lance. “Każdy człowiek musi być wolny, czy to sam czy też łącząc się z innymi, by mógł poszukiwać prawdy i otwarcie wyrażać swoje przekonania religijne, wolny od zastraszania i przymusu zewnętrznego”.

Opublikowano 13/11/2015

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca