Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

31/7/2014 - Włochy - Matka Generalna Córek Maryi Wspomożycielki odpowiadając na prośbę Przełożonego Generalnego, deklaruje pełne przyłączenie się sióstr do apelu Papieża Franciszka
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – MATKA GENERALNA CÓREK MARYI WSPOMOżYCIELKI ODPOWIADAJąC NA PROśBę PRZEłOżONEGO GENERALNEGO, DEKLARUJE PEłNE PRZYłąCZENIE SIę SIÓSTR DO APELU PAPIEżA FRANCISZKA

(ANS –Rzym) – Matka Generalna Córek Maryi Wspomożycielki, siostra Yvonne Reungoat, odpowiada na prośbę Przełożonego Generalnego, deklarując pełne przyłączenie się do apelu Papieża Franciszka.  

«Szanowny i drogi księże Ángelu, przeczytałam wiadomość ANS, w której prosi ksiądz Rodzinę Salezjańską o przyłączenie się do apelu Papieża Franciszka i podjęcie modlitwy o pokój. W imieniu Instytutu, który reprezentuję, deklaruję pełne przyłączenie się do tego apelu, co zbiega się z setną rocznicą wybuchu I wojny światowej. Słowa Papieża, jaki ten wypowiedział w czasie modlitwy “Anioł Pański” w ubiegłą niedzielę, odbiły się szerokim echem w naszych sercach.

«Przestańcie, proszę» to także nasze słowa, nasze pragnienie, które chcą znaleźć wyraz w konkretnym zaangażowaniu na rzecz pokoju na całym świecie. Sądzimy, że pierwszą formą współpracy w budowaniu tego cennego dobra, jest modlitwa i życie, które jest bardziej zaangażowane w świadczenie o miłości Boga, Ojca wszystkich, który nikogo nie wyklucza z uczty życia i radości.

Inny obszar zaangażowania stanowi komunia we wspólnocie. Niech Duch Święty nam pomoże nadać odpowiednią jakość ewangeliczną naszym relacjom, czyniąc nas wiarygodnymi i oczywistymi znakami nowego przykazania, jakie Jezus nam pozostawił: «Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem» (J 15,12).
Miłość zawsze wierzy, zawsze ma nadzieję. Miłość jest ostatnim słowem.

A poza tym, chcemy podjąć z odnowionym zaangażowaniem nasze posłannictwo wychowania młodych pokoleń. Jesteśmy przekonane, że pokój buduje się małymi gestami każdego dnia, pielęgnując pozytywne myśli, wpajając poszanowanie godności praw-obowiązków każdej istoty ludzkiej, akceptacjąc odmienność jako bogactwo, uznając wartość dialogu i każdej kultury.
Prosząc o dar pokoju, naszą myślą obejmujemy przede wszystkim cierpiące dzieci, kobiety, młodzież: kategorie najsłabsze i najbardziej bezbronne.

Wspólnie prośmy Pana o prawdziwy pokój, trwały pokój, pokój zasadzający się na sprawiedliwości, zapewniając o naszej solidarności, zwłaszcza na polu wychowania.
Wraz z wszystkimi CMW z całego świata ślę serdeczne pozdrowienia».

Opublikowano 31/07/2014

 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca