Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

17/1/2014 - Belgia - Ks. Klement spotyka się z misjonarzami Projektu Europa
Zdjęcie artykułu -BELGIA – KS. KLEMENT SPOTYKA SIę Z MISJONARZAMI PROJEKTU EUROPA
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Bruksela) – W ubiegły weekend, 11-12 stycznia, ks. Václav Klement, radca ds. misji salezjańskich, odbył swoją trzecią wizytę w inspektorii Belgii Północnej (BEN), składającą się na trzeci etap jego wizyt animacji salezjanów i inspektorii uczestniczących w Projekcie Europa (PE).

W czasie tych dwóch dni radca ds. misji odbył szereg rozmów, zarówno grupowych, jak i indywidualnych, z misjonarzami salezjańskimi pochodzącymi z Indii (2), Indonezji (2) i Meksyku (1) – obenie przebywającymi w domu w Heverlee, w Belgii oraz w Amsterdamie, w Holandii (należącej do inspektorii BEN).

W ten sposób ks. Klement mógł zapoznać się z rzeczywistością Kościoła w inspektorii belgijskiej. Pomimo stosunkowo małej liczby – wspólnota formacyjna liczy obecnie trzech młodzieńców w formacji początkowej, przybyłych w ramach PE – salezjanie są bardzo cenieni jako zakonnicy dojrzali i wartościowi. 

W czasie rozmów misjonarze stwierdzili, że drugie spotkanie misjonarzy PE, które odbyło się w listopadzie ubiegłego roku w Turynie, ubogaciło nie tylko samych misjonarzy, ale także wspólnoty, które ich gościły, a które mogły doświadczyć różnych owoców tego spotkania. Dobrym przykładem mogą być tutaj werbiści, którzy są bardzo cenieni w Belgii i Holandii, a którzy pomogli miejscowym salezjanom zrozumieć dynamikę życia misyjnego w Europie.

Ks. Klement mógł także skonstatować, że w ciągu ostatnich czterech lat inspektoria była w stanie wcielić program włączenia nowych misjonarzy, na który składa się nauka języka flamandzkiego, odpowiednio przygotowane wizyty we wszystkich wspólnotach lokalnych i trzy spotkania formacyjne w ciągu roku, odbywające się w weekendy, pozwalające przybyłym misjonarzom poznanie kultury, historii, Kościoła i lokalnego społeczeństwa. Także włączenie we wspólnotą inspektorialną już jest dobrze realizowane, czemu pomaga towarzyszenie ze strony dyrektorów i ich rad oraz uczestnictwo misjonarzy w kapitule inspektorialnej i spotkaniu dyrektorów.

Tak więc salezjanie z inspektorii BEN zrozumieli, że we włączeniu misjonarzy ważne są: cierpiliwość i stopniowość; otwarcie i zrozumienie kultury, z której wywodzą się misjonarze, także poprzez podróże; indywidualne rozmowy z misjonarzami na temat różnić kulturowych.

Ponadto, obecność misjonarzy przyniosła liczne dobrodziejstwa, takie jak wzmocnienie obecności salezjanów wśród najuboższej młodzieży, ożywienie duszpasterstwa powołaniowego, większe otwarcie wspólnot salezjańskich na inspektorie, z których pochodzą misjonarze, i na inne środowiska kościelne, obecne w kraju, oraz ożywienie zainteresowania misjami.

A poza tym, po długim okresie rozeznania, inspektoria BEN zdecydowała się poprosić Przełożonego Generalnego o przynajmniej dwóch kolejnych nowych misjonarzy na rok 2014.

Opublikowano 17/01/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca