Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. SERWIS

6/11/2012 - CHORWACJA – PE: WYZWANIA DOTYCZĄCE MŁODZIEŻY
Zdjęcie Serwis-CHORWACJA – PE: WYZWANIA DOTYCZĄCE MŁODZIEŻY

Także w Chorwacji ludzie młodzi, podobnie jak ich rówieśnicy z innych krajów europejskich, są wezwani do stawienia czoła nowym wyzwaniom, płynącym ze strony społeczeństwa i kultury. Są to kwestie, które zarówno wychowawcy, jak i salezjanie muszą brać pod uwagę, chcąc słuchać i kroczyć razem z młodzieżą. 

Młodzież a Kościół
W 1990 r., po upadku komunizmu, w Chorwacji odbyły się pierwsze wolne wybory. Chrześcijaństwo odzyskało pełną wolność i bardzo szybko się rozwinęło. Kościół katolicki stał się autonomiczny na płaszczyźnie religijnej; nauczanie religii weszło do szkół publicznych, podstawowych i średnich; rozwinęło się duszpasterstwo w szpitalu, wojsku i policji. Odtąd salezjanie mogli swobodnie pracować wśród młodzieży.

Chociaż Chorwacja jest krajem tradycyjnie chrześcijańskim, młodym trudno być chrześcijanami; chrzest, socjalizacja religijna nie są wystarczajace. Podobnie jak to się dzieje w innych krajach Europy, młodzi gubią się w społeczeństwie etycznie neutralnym, gdzie dominuje subiektywizm, relatywizm, konsumizm, hedonizm i permisywizm.

Kościół pozostaje wielkim znakiem, ale traci wpływ, jaki swego czasu wywierał na społeczeństwo. Moralność tradycyjnie chrześcijańska przeżywa kryzys, młodzież odrzuca normy moralne, wiara staje się coraz częściej wyborem osobistym jednostki i owocem podejmowanych decyzji.

Poszukiwanie sacrum, które wśród młodzieży nadal istnieje, wymaga prostego i silnego duszpasterstwa, które pomoże zapobiec temu, iż młodzi będą poszukiwać czegoś, w co mogliby uwierzyć, poza Kościołem. Młodzi wątpią w autentyczność Kościoła jako instytucji, ale nie odrzucają Chrystusa i orędzia Ewangelii, przeciwnie, chcieliby posiadać żywe doświadczenie spotkania z Bogiem we wspólnocie parafialnej. Problem polega na braku odpowiednich propozycji o charakterze duszpasterskim i duchowym. Kościół w Chorwacji – podobnie jak salezjanie – poszukuje nowych wzorców duszpasterskich, nowych paradygmatów, nowych propozycji dla wiernych i młodzieży, które można byłoby zaproponować przed i po celebracji sakramentów.

Młodzież: jej ciemna strona
Uczęszczanie do szkoły stanowi problem. Do szkoły podstawowej, która jest obowiązkowa, uczęszcza 98% dzieci objętych nauczaniem, zaś ci, którzy są zapisani do szkoły średniej, stanowią zaledwie 33%, a tylko 8% kończy swoje studia w przewidzianym czasie. Na 1000 mieszkańców tylko 12 ma wyższe kwalifikacje; w krajach Unii Europejskiej średni wskaźnik jest pięć razy wyższy!
 
W ostatnich dziesięcioleciach około 140 000 ludzi młodych opuściło kraj w poszukiwaniu pracy. Bezrobocie młodzieży jest alarmujące; mówi się o 36,6%, co daje trzecie miejsce w Europie.

Brak pracy i kwalifikacji wyższych – niewielu jest w stanie uzyskać dyplom w wieku 25 lat – zrodził “pokolenie stracone”, które obejmuje około 60 000 młodych, którzy, z powodu braku wykształcenia i odpowiednich kompetencji zawodowych, nie mogą znaleźć pracy i grozi im pozostanie z tyłu i na marginesie społeczeństwa.

Ta sytuacja znajduje odzwierciedlenie w życiu prywatnym młodych, którzy do 30. roku życia mieszkają z rodzicami, wstępują późno w związek małżeński i decydują się na małą liczbę dzieci. Jeden przedstawiciel starszej młodzieży na trzech jest bezrobotny. Przyczyny tej przygnębiającej sytuacji są wielorakie, połączone ze sobą i trudne do usunięcia. Jedna z głównych przyczyn tkwi w fakcie, iż w Chorwacji jest bardzo trudno stworzyć nowe miejsca pracy; do tego dochodzi stan prawny, która wpływa na niestałość rynku pracy, podczas gdy od młodych żąda się doświadczenia i znajomości nowych technologii, których często nie posiadają.

W ostatnich latach duża część młodzieży z Chorwacji uległa zjawisku “binge drinking” (libacja alkoholowa). Około 43,8% nastolatków upija się raz lub dwa razy w ciągu tygodnia, dziewczęta w nieco mniejszym stopniu. Spożycie alkoholu przekroczyło średnią europejską, znacznie się zwiększając. Dwie trzecie młodych tłumaczy to spożycie alkoholu jako pewną formę odprężenia, przylgnięcia do grupy, ucieczki od problemów w rodzinie. To często sprawia, że 15% nieletnich opuszcza szkołę, niektórzy z nich stają się agresywni i kończą w więzieniu. To zjawisko można przede wszystkim zaobserwować w wielkich skupiskach miejskich.

Chorwacja jest krajem, w którym tytoń jest uprawiany od wieków, a palenie jest społecznie dozwolone. Poprzez ustawy oraz zabiegi edukacyjne i sanitarne podejmowane są wysiłki, aby zapobiec, kontrolować, a nawet zabronić palenia, ale przyzwyczajenie w tym względzie wśród młodzieży robi swoje i palenie jest dalej kontynuowane w wieku dojrzałym, stanowiąc wielkie zagrożenie dla zdrowia. Wielu młodych zaczyna palić w wieku 15, 16 lat i ten nawyk trwa często przez wiele lat.

24% chłopców i 20% dziewcząt przynajmniej raz w życiu paliło marihuanę, która, gdy chodzi o spożycie nielegalnych narkotyków, znajduje się na pierwszym miejscu.

Młodzież a rodzina
Młodzi zawierają związek małżeński w coraz późniejszym wieku, pozostając zagubieni wśród licznych iluzji, nierzeczywistych oczekiwań i mitów tworzonych przez zbiorową wyobraźnię. Ojcostwo zmienia radykalnie życie człowieka młodego, który nagle zmuszony jest do ponoszenia odpowiedzialności, kierowania się priorytetowymi celami, nowym stylem życia, będąc zmuszony do zmiany dotychczasowych relacji społecznych.

Rodzina odgrywa znaczącą rolę w życiu młodzieży, ale ta jest rozumiana bardziej jako potrzeba, użyteczność, aniżeli przynależność. Wewnętrzne relacje zostały osłabione, relacje rodzice-dzieci nie rozwijają się poprawnie, tj. nie są trwałe. Zresztą, kruchość wewnętrzna stoi u podstaw kryzysu, przemocy, rozwodów. 

Opublikowano 06/11/2012

comunica ANS news


Ostatnie Serwisy
12/2/2016 - FRANCJA – PRZYSTĘPUJEMY DO OPORU PRZECIWKO TERRORYZMOWI
6/11/2015 - NIGERIA – POWSTAŁA NOWA PLACÓWKA SALEZJAŃSKA NA PÓŁNOCY NIGERII W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO
23/10/2015 - DOM GENERALNY – “MŁODZI, WRAZ Z LEKARZAMI I PIELĘGNIARZAMI, BYLI BOHATERAMI W WALCE Z EBOLĄ”
4/9/2015 - DOM GENERALNY – INFORMACJA O SPOTKANIU RAD GENERALNYCH SDB - CMW
13/8/2015 - WŁOCHY – WYWIAD Z PRZEŁOŻONYM GENERALNYM NA “SYM DON BOSCO 2015”

Serwis z ostatniego tygodnia
Serwis z ostatniego miesiąca