Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

14/11/2013 - Malta - II spotkanie salezjańskiej sieci ds. projektów europejskich oraz szkolenia i kształcenia zawodowego
Zdjęcie artykułu -MALTA – II SPOTKANIE SALEZJAńSKIEJ SIECI DS. PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ORAZ SZKOLENIA I KSZTAłCENIA ZAWODOWEGO
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Sliema) – W dniach 6-7 listopada, na Malcie odbyło się spotkanie odpowiedzialnych za projekty europejskie w salezjańskich szkołach i ośrodkach kształcenia zawodowego w Europie.   

W spotkaniu, które zorganizowało Biuro ds. szkół i kształcenia zawodowego Dykasterii ds. duszpasterstwa młodzieżowego, uczestniczyło 25 osób z tego sektora, które przybyły z Bośni, Słowacji, Hiszpanii, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, Malty i Kosowa i Polski.

Spotkanie skupiało się na poznaniu nowych projektów europejskich na lata 2014-2020. W czasie sesji dokonano syntezy najważniejszych aspektów działalności, a cała grupa uczestników analizowała możliwości, jakie łączą się z nowymi przetargami z udziałem ośrodków salezjańskich.  

Refleksja koncentrowała się na ewentualnych, konkretnych działaniach na poziomie europejskim, które obejmują trzy aspekty: promocja wzajemnego poznania, innowacja, szkolenia i społeczeństwo cyfrowe; włączenie młodych obywateli w społeczeństwo obywatelskie i jako ostatni – potrzeba większej obecności na rynku pracy, nabycie kompetencji i walka z ubóstwem.  

Spotkanie to było także okazją do przyjrzenia się, jakie sektory/tematyki wymagają największego zaangażowania na poziomie inspektorii i w jaki sposób urzeczywistnić parnerstwo z innymi krajami.

Na koniec dzielono się refleksjami dotyczącymi możliwych procedur i współdziałania w ramach pracy w sieci pomiędzy referentami poszczególnych inspektorii, co pozwoli polepszyć poznanie i współpracę pomiędzy różnymi ośrodkami salezjańskimi. W czasie sesji roboczych wskazano na pewne konkretne zadania, gdy chodzi o większe zaznaczenie swojej obecności i skuteczność w odniesieniu do przyszłości: wspólna praca, koordynowana w oparciu o platformę cyfrową, i planowanie lokalnych spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, które pomogą im w zarządzaniu projektami europejskimi.

Opublikowano 14/11/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca