Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

3/6/2013 - Dom Generalny - Wiązanka 2014: Doświadczenie duchowe Księdza Bosko źródłem salezjańskiej świętości
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – WIąZANKA 2014: DOśWIADCZENIE DUCHOWE KSIęDZA BOSKO źRÓDłEM SALEZJAńSKIEJ śWIęTOśCI

(ANS – Rzym) – Na zakończenie pierwszej letniej sesji Rady Generalnej Przełożony Generalny ogłasza temat Wiązanki 2014: “Czerpiemy z doświadczenia duchowego Księdza Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym specyficznym powołaniem”. Po poznaniu jego historii i jego pedagogii, trzylecie przygotowania do Dwustulecia urodzin Ks. Bosko zostaje dopełnione jego duchowością: elementem fundamentalnym! 

Ks. Pascual Chávez przedstawia i komentuje temat Wiązanki krótkim tekstem. Zaraz wyjaśnia, że duchowość salezjańska, podobnie jak duchowość chrześcijańska, “koncentruje się na miłości chrześcijańskiej; w tym przypadku chodzi o „miłość duszpasterską”, tj. tę miłość, która popycha do poszukiwania „chwały Bożej i zbawienia dusz”: «caritas Christi urget nos». I dalej: „Miłość salezjańska” jest miłością duszpasterską, ponieważ poszukuje zbawienia dusz, a także miłością wychowawczą, ponieważ znajduje w wychowaniu zasoby, które pomagają pomóc młodzieży rozwinąć wszystkie siły dobra; tak oto młodzi mogą wzrastać jako uczciwi obywatele, dobrzy chrześcijanie i przyszli mieszkańcy nieba”.

“Znajomość aspektów życia ks. Bosko, jego działalności, a także jego metody wychowawczej – nie wystarcza” – pisze Przełożony Generalny i zachęca nas do poznania i odkrycia “ głębokiego życia wewnętrznego, które można by określić jako jego ‘zażyłość’ z Bogiem. Poznanie, rozumiane jako studium historyczne i krytyczne, musi pomóc odkryć istotę duchowości Ks. Bosko: „Byłoby tutaj rzeczą interesującą posiadanie nowego profilu duchowego ks. Bosko, tj. nowej hagiografii, tak jak ją teologia duchowości dzisiaj rozumie”. I ks. Chávez proponuje serię pytań, które mogą nam pomóc w zrozumieniu duchowości ojca młodzieży.

Wśród specyficznych treści, jakie Wiązanka 2014 zgłębi, a o których ta krótka prezentacja mówi z wyprzedzeniem, znajdują się: duchowe doświadczenie Ks. Bosko, miłość duszpasterska jako centrum i synteza salezjańskiej duchowości, i na koniec – duchowość salezjańska, aktualna i skuteczna dla wszystkich powołań. Jest to droga tematyczna, która pogłębia stopniowo to, co przeżył Ks. Bosko, jego współczesne wcielenie i realizację salezjańskiej działalności pedagogicznej w towarzyszeniu młodzieży na drodze definiowania własnego programu życia, własnego powołania.

Przełożony Generalny uczula na możliwe niebezpieczeństwo: Naszej duchowości grozi to niebezpieczeństwo, że obróci się wniwecz, bo czasy się zmieniły, i dlatego, że często żyjemy nią powierzchownie. Aby ją uaktualnić, musimy wyjść na nowo od Księdza Bosko, od jego duchowego doświadczenia i systemu prewencyjnego”. Godne uwagi jest wyzwanie, ciągle aktualne, na które IX następca Ks. Bosko wskazuje: „Pozostaje przedmiotem refleksji, co i w jaki sposób zaproponować młodzieży niewierzącej, obojętnej lub należącej do innych wyznań jako elementy salezjańskiej duchowości młodzieżowej”.

Ta wstępna prezentacja tematu Wiązanki 2014 kończy się wskazaniem konkretnych zadań: pogłębienie doświadczenia duchowego Ks. Bosko, życie miłością duszpasterską, przekazywanie propozycji duchowości salezjańskiej zgodnie z odmiennością powołań i na koniec – lektura niektórych pism Ks. Bosko.

Pełny tekst prezentacji tematu Wiązanki 2014 jest dostępny na stronie sdb.org i w sekcji „serwis” ANS.

Opublikowano 03/06/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca