Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

25/1/2013 - Dom Generalny - Portale Społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – PORTALE SPOłECZNOśCIOWE: BRAMY PRAWDY I WIARY; NOWE PRZESTRZENIE DLA EWANGELIZACJI

(ANS – Rzym) – Benedykt XVI poświęca 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu światu internetu, a w sposób szczególny – sieciom społecznościowym. “Portale Społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji” jest orędziem, które, jak stwierdził bp Claudio Maria Celli, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, „przedstawia pozytywną ocenę mediów społecznych, jednak nie czyni tego w sposób naiwny”.

W tym orędziu wydają się gromadzić i przeplatać myśli z poprzednich orędzi, jakie Papież wystosował z okazji Światowych Dni Środków Społecznego Przekazu. Istotnie, powracają: zaproszenie do autentyczności, do obecności, która ewangelizuje, i do kreatywności, jaką oferują nowe środki w głoszeniu Dobrej Nowiny.

Portale społecznościowe budują nową “Agorę”: Przestrzenie te, kiedy są dowartościowane w sposób właściwy i zrównoważony, przyczyniają się do wspierania form dialogu i debaty. Jeśli dokonują się one z szacunkiem, dbałością o prywatność, odpowiedzialnością i poświęceniem prawdzie, mogą umacniać więzy jedności między ludźmi i skutecznie wspierać zgodę w rodzinie ludzkiej”.

Cyfrowe sieci społecznościowe “karmią się pragnieniami zakorzenionymi w sercu człowieka, chociaż często są poszukiwane bardziej z powodu ich popularności niż ważności. „Media społecznościowe potrzebują zatem zaangażowania wszystkich, którzy są świadomi wartości dialogu, rozsądnej debaty, logicznej argumentacji”, także tych, którzy myślą inaczej. Z tego względu powinni być włączeni.

Właśnie z racji tego włączenia wierzący muszą dać poznać Dobrą Nowinę także w środowisku cyfrowym, bo w przeciwnym razie “może być nieobecna w doświadczeniu wielu osób, dla których ta przestrzeń egzystencjalna jest ważna”. Środowisko cyfrowe, stanowiące coraz bardziej część codziennej rzeczywistości wielu ludzi młodych, domaga się – jak stwierdza Papież: “uważnego zrozumienia tego środowiska, co jest zatem warunkiem wstępnym znaczącej w nim obecności”.

Nowe języki, zrodzone przez sieci społecznościowe, mogą posłużyć do uwypuklenia bogactwa Ewangelii i w ten sposób dotrzeć do wielu ludzi, stąd Benedykt XVI, przywołując tradycyjną symbolikę chrześcijańską, zachęca do przypisania słowu pisanemu odpowiednich dźwięków i obrazów. Chrześcijanie  powinni dzielić się “głębokim źródłem ich nadziei i radości: wiarą w Boga bogatego w miłosierdzie i miłość objawioną w Chrystusie Jezusie. Takie dzielenie się polega nie tylko na jednoznacznym wyrażaniu wiary, ale również na świadectwie, to znaczy sposobie, w jaki przekazuje się wybory, preferencje, opinie, które są głęboko spójne z Ewangelią, nawet wtedy, kiedy nie mówi się o niej w sposób wyraźny”. Odpowiedzi na kluczowe pytania obecne w sieci (miłość, prawda, sens życia...) znajdują się w Jezusie Chrystusie.

Ponadto, sieci społecznościowe mogą stanowić ważne narzędzie rozwoju ludzkiego, dające odczuć jedność przede wszystkim wspólnot żyjących w izolacji, pozwalające dzielić się bogactwem duchowym i liturgicznym. Papież zauważa, że wiele osób, po pierwszym kontakcie on line, zapoczątkowało drogę wiary.

Radca ds. Komunikacji Społecznej, ks. Filiberto Gonzalez, proponuje nam salezjańskie wejrzenie w tym względzie. „To, co Papież przekazał nam w tym orędziu, stanowi bodziec do refleksji dla nas jako salezjanów, zarówno jako zakonników, jak i wychowawców młodzieży. Jesteśmy wezwani do osobistego zweryfikowania postaw, jakie zasugerował Papież, i do tego, by, wraz z młodzieżą, samemu się wychowywać; umieć żyć w tej nowej rzeczywistości sieci społecznościowych w sposób autentyczny i dojrzały, czyniąc to z rozsądkiem, ale bez lęku, bardziej zapobiegając niż udzielając reprymendy. Nasze Zgromadzenie ma wielką przeszłość, znaczoną ewangelizującą kreatywnością za pośrednictwem dawnych mediów; myślę tu o przezroczach, slajdach, papierowych publikacjach… Nie może być gorzej w przyszłości, gdy chodzi o nowe media. Już zauważam wiele dobrych inicjatyw, które w wielu Inspektoriach są podejmowane: wprowadzenie różnych aplikacji, kursy szkoleniowe dla młodzieży i salezjanów w formacji początkowej, współpraca z różnymi środowiskami kościelnymi. Salezjanin – jak stwierdzają nasze Konstytucje i często powtarza Przełożony Generalny – „przyjmuje wartości tego świata i wystrzega się narzekania na swoje czasy: zachowuje wszystko, co dobre, zwłaszcza to, co drogie dla młodzieży” (K 17).

Opublikowano 25/01/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca