Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

14/5/2012 - Włochy - Milczenie i Słowo: święto komunikacji
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – MILCZENIE I SłOWO: śWIęTO KOMUNIKACJI
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Prawdziwym dniem komunikacji społecznej był dzień formacyjny w ubiegłą sobotę, 12 maja, w Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim, którego bohaterami byli młodzi zakonnicy: Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki.

Dzień ten, zorganizowany przez Dykasterium i Sektor ds. Komunikacji Społecznej Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, Papieski Wydział Nauk o Wychowaniu “Auxilium” i Wydział Nauk Komunikacji Społecznej UPS (FSC), miał jako główny temat temat XLVI Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu: „Milczenie i Słowo: droga ewangelizacji”.

Około 120 młodych salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki, którym towarzyszyli ich formatorzy i formatorki – nowicjusze i nowicjuszki, postnowicjusze, juniorki, studenci teologii – spotkało się, aby zastanowić się, skonfrontować opinie, modlić się i doświadczyć treści, jakie proponuje Benedykt XVI w swoim orędziu.

Na spotkanie, które rozpoczęło się słowami powitania siostry Giuseppiny Teruggi, ks. Filiberto Gonzáleza i ks. Mauro Mantovani, FSC, złożyło się kilka faz.

Pierwszą, o charakterze akademickim, koordynowali ks. Franco Lever i s. Maria Antonia Chinello, którzy przedstawili i pogłębili dwumian: Milczenie i Słowo. W swojej analizie uwypuklili definicje, możliwości i problemy związane z tymi dwoma terminami w odniesieniu do bytu ludzkiego i procesu komunikacji. Na konfrontację i dialog, jakie wywiązały się pomiędzy młodymi zakonnikami w formacji i dwoma wykładowcami, złożyły się pytania dotyczące salezjańskiej działalności duszpasterskiej i charyzmatycznej, formacji indywidualnej i życia wspólnotowego.

Milczenie i Słowa znalazły się także w centrum spotkania modlitewnego, które miało miejsce w południe; była to celebracja ubogacona gestami i symbolami, stanowiąca doświadczenie duchowości zbudowanej na różnych językach komunikacji ludzkiej.

Po południu nastąpiła trzecia faza – najbardziej związana ze zdobyciem doświadczenia. Młodzi zakonnicy zgłębiali drugą część orędzia Papieża: „droga ewangelizacji”. Warsztaty teatralne, dykcji, muzyki, filmu, video, redakcji tekstów, portali społecznościowych i organizacji wydarzeń – pozwoliły poznać sposoby i inicjatywy, które można wykorzystać dla bardziej skutecznego duszpasterstwa.

Radcy ds. Komunikacji Społecznej, ks. González i s. Teruggi, zakończyli spotkanie, życząc, aby ta inicjatywa stała się wzorcowa dla innych podobnych przedsięwzięć na poziomie inspektorialnym i lokalnym, będących wyrazem wspólnego zaangażowania Salezjanów i Córek Maryi Wspomożycielki na polu komunikacji społecznej w odniesieniu do młodych zakonników i zakonnic i na płaszczyźnie animacji wspólnot wychowawczych i duszpasterskich. Spotkanie, które odbyło się w dniu 12 maja, było znaczącym wydarzeniem, otwierającym interesujące perspektywy w zakresie przyszłej współpracy.

Na stronie sdb.org są dostępne (w języku włoskim) materiały z tego dnia. Na ANSchannel znadują się filmiki video, także w streamingu, z wystąpień ks. Levera i siostry Chinello.

Opublikowano 14/05/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca