Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

17/2/2012 - Polska - Animacja misyjna: więcej formacji dla salezjanów i młodzieży
Zdjęcie artykułu -POLSKA – ANIMACJA MISYJNA: WIęCEJ FORMACJI DLA SALEZJANÓW I MłODZIEżY

(ANS – Kraków) – Ks. Vaclav Klement, Radca ds. Misji, przebywający w tym czasie w Krakowie z okazji Wizytacji Nadzwyczajnej w Inspektorii Krakowskiej pw. św. Jacka (PLS), spotkał się wczoraj po południu, 16 lutego, z Delegatami ds. Animacji misyjnej czterech Inspektorii polskich. Wspomniano ks. Marka Rybińskiego w pierwszą rocznicę jego zamordowania.

W spotkaniu, które odbyło się w studentacie teologicznym w Krakowie, uczestniczyli: ks. Roman Wortolec (PLE), ks. Adam Parszywka (PLS), ks. Przemysław Cholewa (PLN) i ks. Jerzy Babiak (PLO). Tematami, które charakteryzowały to spotkania, były animacja i formacja misyjna salezjanów i młodzieży oraz Projekt Europa.

Przykład ks. Marka Rybińskiego, zamordowanego w Manouba (Tunezja) w dniu 18 lutego 2011 r., przypomniał Delegatom Inspektorialnym ds. Animacji misyjnej o całkowitym oddaniu, jakim misjonarz i ewangelizator musi się odznaczać w przepowiadaniu Ewangelii. Pierwsza rocznica śmierci tego salezjanina z Polski będzie dzisiaj obchodzona w Warszawie, co znajdzie wyraz w celebracji, w której weźmie także udział ambasador Tunezji w Polsce i mama ks. Rybińskiego. 

Wymiana opinii, jaka miała miejsce w czasie spotkania, uwypukliła możliwości i inicjatywy, jakie zostaną podjęte i już są podejmowane w Polsce na polu misyjnym. Istotnie, wiele jest grup i projektów misyjnych we wszystkich czterech Inspektoriach: są to możliwości, które powinny być znane i którymi trzeba się dzielić.

Poza tym, ks. Klement zapoznał uczestników z ankietą, która została zainicjowana w styczniu tego roku, dotyczącą emigracji w Europie ze szczególnym odniesieniem do placówek i duszpasterskiej działalności salezjanów, której wyniki zostaną przedstawione jesienią, w czasie IV spotkania Inspektorów Europy.

Znaczące były decyzje wykonawcze, które dojrzały w czasie tego spotkania z Radcą  ds. Misji. Inspektoria Pilska (PLN) ustaliła, żę będzie obchodzić Dzień Misji Salezjańskich w niedzielę po 25 lutego, w którym to dniu obchodzone jest wspomnienie liturgiczne świętych Alojzego Versiglia, biskupa, i Kaliksta Caravario, kapłana, pierwszych męczenników salezjańskich.

Pomoce animacyjne, przygotowane przez Dykasterium w Rzymie, będą mieć swoją wersję polską. Delegaci Inspektorialni ds. Animacji misyjnej angażowali się w opracowywanie pomocy formacyjnych dla różnych salezjańskich grup misyjnych, zaczynając także od  salezjańskich szkół podstawowych, których w Polsce jest piętnaście.

Formacja misyjna, znacząca dla młodych salezjanów, została włączona w program studiów teologicznych w Krakowie w formie wykładów z Misjologii. W tymże seminarium działa także grupa animacji misyjnej: Towarzystwo Misyjne.

Opublikowano 17/02/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca