Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

28/11/2011 - Dom Generalny - Spotkanie misjonarzy salezjańskich wysłanych do Europy
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – SPOTKANIE MISJONARZY SALEZJAńSKICH WYSłANYCH DO EUROPY
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – W zeszły weekend, od 25 do 27 listopada, odbyło się I Spotkanie misjonarzy salezjańskich Europy. Prowadzili je Radcy: ds. Misji i ds. Formacji, ks. Václav Klement i ks. Francesco Cereda.

W spotkaniu uczestniczyło 37 misjonarzy, z których większość pochodzi z Inspektorii azjatyckich, a którzy obecnie znajdują się w 8 Inspektoriach Europy; reprezentowali oni przeszło 80 misjonarzy, którzy zostali wysłani do Europy w ciągu ostatnich 10 lat.

Gromadząc się w Domu Generalnym od piątkowego popołudnia, w sobotę rano mogli wysłuchać refleksji na temat “”Motywacje i Zadania Projektu Europy”, którymi podzielił się ks. Cereda. Radca ds. Formacji, przytaczając Dokumenty Kapituły Generalnej 26 i list Benedykta XVI przesłany z tej okazji, przypomniał, że Europa stała się “nową granicą” dla Zgromadzenia, i zaznaczył, że charyzmatowi salezjańskiemu, jeżeli nie będzie jednomyślnie wspierany, zagraża zniknięcie z kontynentu właśnie w chwili, kiedy wyzwanie związane z wychowaniem nowych pokoleń jest najbardziej naglące.

Ks. Cereda stwierdził, że do ożywienia na nowo charyzmatu salezjańskiego w Europie konieczne jest “nadanie nowego znaczenia” placówkom salezjańskim, czyli odnowienie ich i uzdolnienie do oddziaływania na środowisko. W tym celu wskazał niektóre pola pracy: najpierw – samą osobę salezjanina, następnie – szukanie kontaktu z młodzieżą, troska o życie braterskie, jakość wychowawczą i duszpasterską, owocność powołaniową, umiejętność połączenia innych sił na rzecz misji, i w końcu – włączenie się w terytorium społeczne i kościelne. 

Natomist ks. Klement w swojej refleksji, poświęconej wysłaniu i przyjęciu misjonarzy w ramach PE, uwypuklił potrzeby misjonarzy i Inspektorii europejskich. Stwierdził m.in., że od misjonarzy PE wymagana jest mocna wiara, zdolna stawić czoła obojętności materialistycznego społeczeństwa oraz pokora w stopniowym włączaniu się we wspólnotę, aby można było realizować jej odrodzenie od wewnątrz. Gdy chodzi o Inspektorie, konieczna jest większa otwartość wspólnot i lepsze towarzyszenie nowym misjonarzom.

W czasie końcowej sesji misjonarze mówili o różnych celach, do których powinni dążyć w swojej dalszej misji w Europie; np. odnośnie do “nadania nowego znaczenia placówkom” zasugerowano, aby zintensyfikować pracę w dziełach na peryferiach miejskich, wzorować się na wielkich świętych Europy czasów współczesnych i organizować spotkania z rodzinami.

Opublikowano 28/11/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca