Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

11/11/2011 - Dom Generalny - Apel w związku z 143. Ekspedycją misyjną
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – APEL W ZWIąZKU Z 143. EKSPEDYCJą MISYJNą
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Także w tym roku, z okazji kolejnej rocznicy wyruszenia pierwszej ekspedycji misyjnej Radca ds. Misji salezjańskich, ks. Václav Klement, kieruje apel do Inspektorów, prosząc o wsparcie misyjnego zapału Zgromadzenia. Poniżej przytaczamy treść jego listu.

Radca ds. Misji
11 listopada 2011 – Orissa, Indie
Misje-130

Do Czcigodnych Księży Inspektorów
Delegatów animacji misyjnej

Apel w związku z 143. Ekspedycją misyjną (2012)

Drogi Księże Inspektorze,

W kolejną rocznicę wyruszenia pierwszej ekspedycji misyjnej zachęcam Cię do kontemplacji misyjnego serca Ks. Bosko. Z perspektywy podwórza na Valdocco zawsze śnił o dotarciu do młodych na całym świecie i przyprowadzeniu ich do Jezusa. Aby poznać wielkość osoby Ks. Bosko musimy zrozumieć jego wizję i jego serce misyjne. Im więcej wysyłał misjonarzy, tym więcej młodych chciało zostać salezjanami!

Jestem przekonany, że Pan wzywa wielu – spośród 500 nowicjuszy, każdego roku wstępujących do Zgromadzenia – do życia misyjnego ad gentes – ad extra – ad vitam. Na chwilę obecną, każdego roku około 30 salezjanów odpowiada wspaniałomyślnie na wezwanie Pana: Idźcie na cały świat! (Mt 28,18-20).

Każdy z nas może wesprzeć misje Zgromadzenia przede wszystkim modlitwą o powołania misyjne, mówiąc o wielkich potrzebach uniwersalnej misji Kościoła. Żyje przynajmniej 4 miliardy osób, które nigdy nie spotkały Jezusa Chrystusa. Kierowany apel stanowi pytanie o naszą wiarę i konsekrację przeżywaną w sposób radykalny. Wraz z tym listem dołączam listę naglących potrzeb Zgromadzenia w perspektywie 2012 r., uaktualnioną przez Przełożonego Generalnego.

W dobrym rozeznaniu powołania misyjnego wewnątrz powołania salezjańskiego ludziom młodym i naszym współbraciom mogą pomóc pewne kroki dotyczące misjonarzy ad gentes: (1) Formacja misyjna.  (2) Po podstawowym rozeznaniu skierować podanie – list do Przełożonego Generalnego. Każdy kandydat pozostaje do dyspozycji Zgromadzenia, jakkolwiek może wyrazić swoją preferencję lub konkretne propozycje odnośnie do jakiegoś szczególnego obszaru misyjnego. (3) Rozeznanie zamyka rozmowa Radcy ds. misji z Inspektorem współbrata. (4) Po pozytywnym rezultacie rozeznania Przełożony Generalny wyznacza kandydatowi miejsce misji. (5) Wszyscy nowi misjonarze zostają skierowani na kurs (Rzym-Turyn) we wrześniu 2012. (6) Ceremonia wysłania 143. ekspedycji misyjnej na Valdocco, której przewodniczy Przełożony Generalny w dniu 29 września, o godz. 12.00.

W celu ułatwienia dobrego rozeznania i przygotowania przyszłych misjonarzy proszę Cię o podanie ewentualnych nazwisk Twoich kandydatów na misjonarzy albo o przesłanie ich podań bezpośrednio do Przełożonego Generalnego możliwie jak najszybciej (przed 31 grudnia 2011).

Powierzam ten apel o wspaniałomyślność misyjną w roku 2012 Maryi, co czynię właśnie w Muniguda, w stanie Orissa (Indie), gdzie ostatnio wielu braci i sióstr swoim męczeństwem zaświadczyło o swojej wierze w Jezusa Chrystusa.

Z życzeniem owocnej służby na rzecz powierzonych Ci współbraci, w Ks. Bosko

Ks. Václav Klement
Radca ds. Misji

Lista pilnych potrzeb Zgromadzenia dotycząca 2012 r., o której wspomina ks. Klement, jest dostępna dla wszystkich na „sdb.org”, na stronie czasopisma animacji misyjnej – “Cagliero 11”.

Opublikowano 11/11/2011

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca