Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

1/10/2010 - Dom Generalny - Zakończyły się obrady Światowej Konsulty Misyjnej
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – ZAKOńCZYłY SIę OBRADY ŚWIATOWEJ KONSULTY MISYJNEJ
(ANS – Rzym) – Wczoraj, 30 września, zakończyła swoje obrady Światowa Konsulta Misyjna. W czasie obrad, trwających trzy dni i obejmujących 13 sesji, wskazano na różne inicjatywy praktyczne dotyczące przyszłości misyjnej Zgromadzenia.

Konsulta Misyjna, druga po tej z 2008 roku, ukazała się jako skuteczne narzędzie konfrontacji i dzielenia się doświadczeniami w temacie misji, które zdołało się udoskonalić pod względem jakości i kompetencji. Wymiar globalny tego wydarzenia przejawiał się także w zróżnicowaniu uczestniczących osób: po raz pierwszy byli obecni dwaj salezjanie z Regionu Afryka-Madagaskar i jedna Salezjanka Współpracownica z siedmioletnim doświadczeniem misyjnym, która ubogaciła debatę swoim punktem widzenia, osoby świeckiej zaangażowanej na polu misyjnym. Bardzo wiele, bo przeszło 50, było wypowiedzi pisemnych; niektóre z nich były owocem pracy w grupie, przeprowadzonej na poziomie inspektorialnym.

Dzień wczorajszy (30 września), po trzech ostatnich sesjach poświęconych tematowi animacji misyjnej, służył przedstawieniu wniosków końcowych, dotyczących konkretnych działań. Gdy chodzi o specyficzne pole animacji, Konsulta podkreśliła centralne miejsce osoby Delegata Inspektorialnego i jego ekipy, i zaproponowała, jako przykład w zakresie “dobrych praktyk”, urzeczywistnienie działań podjętych w Regionie Azji Południowej i Japonii.

Istotnie, na bazie doświadczenia salezjanów z Regionu Azja Południowa, można stwierdzić, że fundamentalną rzeczą dla misjonarza jest jego głębokie, osobiste doświadczenie Jezusa Zmartwychwstałego w kontekście dogłębnie wieloreligijnym. Także z Japońskiej Inspektorii św. Franciszka Ksawerego (GIA) napłynęły dalsze sugestie, proponujące zorganizowanie w każdej wspólnocie miesięcznego dnia skupienia, którego temtem byłyby misje i serce misyjne; wskazujące na podtrzymywanie braterskiego ducha i współpracę z członkami Rodziny Salezjańskiej. “Jeżeli jest to możliwe w Japonii, jest to także możliwe w każdej Inspektorii na świecie” – stwierdzono.

Wśród innych końcowych wskazań Konsulty znalazła się konieczność opracowania jednolitego dokumentu odniesienia, który łączyłby wskazania zawarte w “Obrazie Salezjańskiej Działalności Misyjnej” z praktycznością “Podręcznika na temat Misyjnego Wychowania, Formacji, Animacji i Solidarności”. Konsulta wyraziła swoje zainteresowanie Konsultami Duszpasterstwa Młodzieżowego i Komunikacji Społecznej, przewidzianymi w 2011 roku. Wyszła także z propozycją powołania, do końca 2012 roku, “Stowarzyszenia Misjologów Salezjańskich” na wzór innych stowarzyszeń salezjańskich już istniejących (Salezjańskie Stowarzyszenie Biblijne i Stowarzyszenie Historyków Salezjańskich) i zorganizowania, w perspektywie 2015 r., Salezjańskiego Kongresu Misyjnego.

Konkretnym wyrazem dzielenia się refleksją i dobrymi praktykami jest najbliższe cyfrowe opracownie wszystkich oficjalnych dokumentów salezjańskich, od czasów Ks. Bosko do dzisiaj, dotyczących misji. Do końca 31 stycznia 2011 r. będą one wszystkie dostępne w cyfrowej bibliotece salezjańskiej, na stronie http://sdl.sdb.org.

Opublikowano 01/10/2010

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca