Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

11/12/2014 - Belgia - Organizacje wolontariatu spotykają się w siedzibie “Don Bosco Youth-Net”
Zdjęcie artykułu -BELGIA – ORGANIZACJE WOLONTARIATU SPOTYKAJą SIę W SIEDZIBIE  “DON BOSCO YOUTH-NET”
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Heverlee) – We wtorek 9 grudnia, w pomieszczeniach międzynarodowego sekretariatu “Don Bosco Youth-Net” (DBYN) w Heverlee, w Belgii, odbyło się spotkanie przedstawicieli organizacji wolontariatu. Jego celem było pobudzenie do większej współpracy.

Rein Meus

Uczestniczyli w nim członkowie ekipy “Volontariat Bewegt” i “Jugend Eine Welt” z Austrii, wolontariusze z “Jeugddienst Don Bosco” z Belgii, “Don Bosco Volunteeers” z Niemiec, przedstawiciele “SAMEN” z Holandii, a także z “Bosco Volunteer Action” w Wielkiej Brytanii. Spotkanie prowadziła Elżbieta Jakubek, szkoleniowiec DBYN, wcześniej związana z Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym “Młodzi Świtu”.

Jako że było to pierwsze formalne spotkanie przedstawicieli tych organizacji, było ono głównie ukierunkowane na wzajemne poznanie się wolontariuszy. Dzielono się dobrymi praktykami i wskazano na pięć głównych obszarów działania wolontariusza: wybór, szkolenie, wprowadzenie w życie, ocena i stałe zaangażowanie.

Jedną z powszechnych wyzwań, na jakie wskazano, było to dotyczące rozbieżności w postrzeganiu wolontariatu ze strony różnych organizacji. Ci, którzy wysyłają wolontariuszy, postrzegają to jako proces szkoleniowy, podczas gdy same organizacje, które ich przyjmują, widzę w tym okazję, by mieć do dyspozycji jeszcze jednego działacza więcej.

Drugim celem spotkania było wypowiedzenie się, czy konieczna jest większa współpraca i jaką rolę mógłaby odegrać DBYN w tym względzie. Wszyscy byli zgodni co do tego, że spotkanie odniosło sukces i spełniło ich oczekiwania, wskazując na potrzebę kolejnych, regularnych spotkań, pozwalających wypracować i wcielić w życie w ciągu kilku lat projekt współpracy na dużą skalę w Unii Europejskiej. 

DBYN opracowuje teraz swój ogólny program działalności na lata 2015-2017.   

Opublikowano 11/12/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca