Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

28/10/2014 - Indie - Zainaugurowano wydział rolniczy “Ogrodu Maryi”
Zdjęcie artykułu -INDIE – ZAINAUGUROWANO WYDZIAł ROLNICZY “OGRODU MARYI”

(ANS – Sagayathottam) – W dniu 24 października, w darze dla Księdza Bosko z okazji Dwusetlecia jego urodzin (1815-2015) został zainaugurowany w Sagayathottam, blisko Chennai, pierwszy wydział rolniczy katolickiego instytutu w całych Indiach. W okolicznościowej ceremonii uczestniczyli: bp Soundararaju Periyanayagam, salezjanin, biskup Vellore, ks. Raphael Jayapalan, przełożony inspektorii-Madrasu, oraz liczni kapłani, studenci i przyjaciele dzieła.

Kampus o powierzchni 250 akrów, na którym znajduje się wydział, jest znany jako “Sagayathottam”, co oznacza “Ogród Maryi”. Była to ziemia sucha i niezbyt urodzajna, kiedy, prawie siedemdziesiąt lat temu, nabyli ją salezjanie. Pod kierunkiem przedsiębiorczych misjonarzy, takich jak ks. Angelo Codello i ks. Ludvik Zabre, którym znacząco pomagali miejscowi mieszkańcy, zostały wybudowane studnie i zaczęły się uprawy. W 1959 r. została otwarta pierwsza szkoła rolnicza, której celem było kształcenie ubogich ludzi młodych z obszarów wiejskich, zapoznając ich z podstawowymi zasadami rolniczymi. Służyła ona całemu dystryktowi North Arcot (dzisiejszym dystryktom Velloree i Thiruvannamalai).

Dzięki innowacyjnym sposobom przechowywania wody i wykorzystania roli, a także – ciężkiej i mozolnej pracy, te ziemi zaczęły być urodzajne. Powoli Sagayathottam stawał się wzorcowym gospodarstwem rolnym, a w 1988 r. szkoła rolnicza została podniesiona do rangi instytutu rolniczego i rozwoju rolniczego z dwuletnim cyklem studiów, które kończyły się otrzymaniem przez studentów dyplomu uznanego przez państwo.

Obecny wydział, stanowiący filię Uniwersytetu Rolniczego w Tamil Nadu (TNAU) – uznanego za najlepszy uniwersytet rolniczy w kraju przez Hinduską Radę ds. badań rolniczych (ICAR) – oferuje trzylenie studia w zakresie materii rolniczych oraz pokrewnych i będzie stanowić ośrodek badań i rozwoju w zakresie rolnictwa. Dziekanem wydziału, który został mianowany bezpośrednio przez rząd, jest dr Christopher Lourduraj, były wychowanek salezjański. W dniu 8 września swoje zajęcia zaczęło pierwszych 60 studentów.

W inauguracyjnym przemówieniu ks. Jayapalan określił ten wydział kamieniem milowym w dziejach inspektorii, która zawsze ciężko pracowała na rzecz ludzi młodych z obszarów wiejskich, zwłaszcza ubogich, czyniąc to przez edukację zawodową.

Opublikowano 28/10/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca