Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

18/8/2014 - Włochy - List Matki Yvonne Reungoat do Przełożonego Generalnego Salezjanów Ks. Ángela Fernándeza Artime
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – LIST MATKI YVONNE REUNGOAT DO PRZEłOżONEGO GENERALNEGO SALEZJANÓW KS. ÁNGELA FERNÁNDEZA ARTIME

(ANS – Rzym) – W tym pięknym dniu, 16 sierpnia, wzgórza, które otaczają niczym koroną Bazylikę Księdza Bosko, wydawały się witać w sposób bardzo żywy tych, którzy na tych wzgórzach wyrośli: Księdza Bosko przede wszystkim, ale także – Matkę Mazzarello i innych... Także z tego względu szczególnego znaczenia nabiera list, jaki Matka Yvonne Reungoat, Przełożona Generalna Córek Maryi Wspomożycielki, przesłała do Przełożonego Generalnego.

Matka podkreśla w nim wytężone przygotowanie do wydarzenia, w którym uczestniczą Córki Maryi Wspomożycielki na całym świecie, i zatrzymała się na wspólnych korzeniach charyzmatycznych: «Jako Instytut założony bezpośrednio przez Księdza Bosko, zachęciłam Córki Maryi Wspomożycielki do przeżycia tego wydarzenia jako możliwości silnej odnowy w gorliwości powołaniowej, działania łaski na rzecz wielkiego daru, jakim jest charyzmat salezjański dla zbawienia młodzieży każdego czasu i każdego kontekstu kulturowego oraz nadziei w odniesieniu do przyszłości.

Jesteśmy pewne, że Maria Dominika Mazzarello również cieszy się z nieba z powodu tego Dwusetlecia naszego wspólnego Ojca i Założyciela, bo pozostawała w nim w szczególnej harmonii, prowadząc tę samą pracę co on z dziewczętami, wyczuwając jego świętość już od pierwszego spotkania w Mornese: “Ksiądz Bosko jest święty i ja to czuję!”. W nim tkwią nasze korzenie. Jego serce dotąd przechowuje wielki sen, który się urzeczywistnia każdego dnia w naszym Instytucie: być żywym Pomnikiem wdzięczności Maryi Wspomożycielce. Z prostotą matka Mazzarello podkreśla: “Konstytucje dał nam ksiądz Bosko. On wie, czego chce od nas Madonna”, zachęcając w ten sposób Córki Maryi Wspomożycielki do życia nimi jako uprzywilejowaną drogą świętości.

W tym dwusetnym roku urodzin Ks. Bosko, który się rozpoczyna, a który zaskakująco zbiega się z Rokiem Życia Konsekrowanego, chcemy się zapytać, w jaki sposób ożywić ten Pomnik wdzięczności naszego Instytutu, jak przywrócić mu żywotność i charyzmatyczną świeżość. Sekret tego znajdujemy w intuicji księdza Bosko, zaktualizowanej i przeżywanej w Mornese w stylu kobiecym. My wyraziłyśmy to w temacie Kapituły generalnej XXIII: “Essere oggi con i giovani casa che evangelizza” (Być dzisiaj wraz z młodzieżą domem, który ewangelizuje).

Matka Yvonne zatrzymuje się na obietnicy dotyczącej przyszłości i odnawiającym bodźcu, które niesie ze sobą to Dwusetlecie: “Z tą samą pasją przyjęliśmy, księże Ángelu, dziesiąty następco Księdza Bosko, obchody tego roku, które otwarłeś. Wiązanka 2015, której streszczenie nam już dostarczyłeś, ukazuje w dewizie Come Don Bosco, con i giovani, per i giovani (Jak Ksiądz Bosko z młodzieżą i dla młodzieży) okazję do powrotu na drogę wierności wezwaniu, jakie ks. Bosko odczuł, wysłuchał i przełożył na życie.  

Jesteśmy podobnie jak księdz, ks. Ángelu,  przekanane, że dar Księdza Bosko dla Kościoła i Rodziny Salezjańskiej musi pchnąć nas z jak największą siłą ku misji wychowywać ewangelizując, musi przełożyć się na prawdziwe nawrócenie duszpasterskie, jakiego domaga się papież Franciszek, i zainteresować nim wszystkie grupy Rodziny Salezjańskiej.

List kończy się podziękowaniem pod adresem Salezjanów za ich posługę i braterstwo, oraz życzeniem: “Księdzu i wszystkim Salezjanom życzę aktualizacji Księdza Bosko dzisiaj. Nasz Założyciel wszędzie wzbudza entuzjazm i podziw: jest to znak, że umie mówić do młodzieży i pociągnąć ją swoim charyzmatem. Salezjanie stawiają na Boga i na Księdza Bosko, aby zrealizować jego sen, który jest snem życia i szczęścia dla młodzieży. Jest to sen o przyszłości, skupiający się na relacjach silnie ludzkich i ewangelizacyjnych, prowadzonych w duchu rodzinnym”.

Pełny tekst przesłania dostępny jest na stronie CMW.

Opublikowano 18/08/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca