Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

27/11/2012 - Dom Generalny - Zainteresowanie migrantami i posłannictwo salezjańskie: to, co salezjanie czynią dla migrantów w Europie
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – ZAINTERESOWANIE MIGRANTAMI I POSłANNICTWO SALEZJAńSKIE: TO, CO SALEZJANIE CZYNIą DLA MIGRANTÓW W EUROPIE

(ANS – Rzym) – W dniu 1 grudnia, w sobotę, w ramach IV Spotkania Inspektorów Europy zostaną przedstawione wyniki badania na temat: “Zainteresowanie migrantami i posłannictwo salezjańskie w społecznościach wielokulturowych Europy”. Ukazuje ono zaangażowanie Zgromadzenia Salezjańskiego na rzecz migrantów w europejskich inspektoriach. Stanowi on zbiór dobrych praktyk, możliwości i głównych wyzwań w perspektywie dalszych, celowych działań w wymiarze europejskim.

Badanie to wpisuje się w zakres inicjatyw, jakie zostały zaplanowane w dwuleciu 2011-2012 odnośnie do drugiego obszaru Projektu Europa (PE): Nowe znaczenie, nowy układ i nowa organizacja placówek salezjańskich w Europie. Zostało przeprowadzone pod kierunkiem ks. Vito Orlando, wykładowcę pedagogiki społecznej i wicerektora Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

W oparciu o wskazania Komisji ds. PE w ostatnich miesiącach 2011 r. został opracowany plan przygotowania i określono narzędzia niezbędne do przeprowadzenia tej analizy. Środowiska i cele mogły być określone dzięki wkładowi salezjanów, którzy od wielu lat pracują wśród migrantów.

Na cele tej ankiety złożyły się trzy wybory strategiczne związane z PE, które łączy ten sam temat przewodni:

  • dać poznać rodzaje pracy, strategie posłannictwa realizowanego wśród migrantów; 
  • dostarczyć Inspektorom narzędzi do uwrażliwienia i formacji salezjanów;
  • lepiej rozpoznać niektóre otwarte problemy (odniesienie do migrantów innych religii).

Cztery formularze, przygotowane i wysłane do 29 Inspektorii Europy, składały się z dwóch części: pierwsza była ukierunkowana na zebranie informacji na temat obecnej sytuacji, a druga miała na celu zgromadzenie uwag pozwalających polepszyć aktualny stan poprzez docenienie wrażliwości, zdolności operatywnych, które pomogą zmienić rzeczywistość i odpowiedzieć na pojawiające się wyzwania. Obejmowały następujące zagadnienia:

  1. to, co salezjańskie Inspektorie w Europie czynią dla migrantów;
  2. działania i zainteresowanie migrantami ze strony zwyczajnych wspólnot wychowawczo-duszpasterskich (szkoła, parafia, oratorium…);
  3. specyficzne dzieła na rzecz migrantów;
  4. bezpośrednie włączenie migrantów w posłannictwo salezjańskie.

Badanie i prezentacja jego wyników zostały zawarte w tomie opublikowanym przez Libreria Ateneo Salesiano (LAS). W sobotnie popołudnie sam ks. Vito Orlando przedstawi te badania w ramach IV Spotkania Inspektorów Europy, które przewidziane jest w dniach 30 listopada – 2 grudnia w “Salesianum” w Rzymie.
Przełożony Generalny, który jest autorem Wstępu, pisze w nim: “Z racji tego naszego zaangażowania w Europie, wiemy, że nie zaczynamy od zera. Posiadamy, i to w wielu krajach Europy, doświadczenie pracy z migrantami już od jakiegoś dziesięciolecia. Musimy lepiej docenić to przeżyte doświadczenie i odnieść go równocześnie do nowej rzeczywistości, na nowo dając wyraz  zainteresowania migrantami, czyniąc to nie tylko poprzez specyficzne interwencje, ale traktując jako działanie zwyczajne w całej działalności salezjańskiej”.  

Na chwilę obecną w Europie znajduje się około 6200 Salezjanów, którzy pracują w 36 krajach. Pośród 29 Inspektorii europejskich około stu placówek salezjańskich jest zaangażowanych w jakiś sposób w duszpasterstwo na rzecz migrantów.

Opublikowano 27/112012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca