Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

26/11/2012 - Chorwacja - PE: Początek, rozwój, trudności i odrodzenie
Zdjęcie artykułu -CHORWACJA – PE: POCZąTEK, ROZWÓJ, TRUDNOśCI I ODRODZENIE
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Zagrzeb) – W tym miesiącu w swoim przeglądzie, dotyczącym placówek salezjańskich w Europie, ANS kieruje naszą uwagę na Chorwację. Tam salezjanie prawie zawsze realizowali swoje posłannictwo wychowawcze w bardzo trudnych warunkach politycznych i społecznych. Ale od prawie 100 lat od swojego przybycia dobrze zaznaczają swoją obecność wśród młodzieży, angażują się w liczne projekty i są ukierunkowani na przyszłość.

Pierwsi salezjanie, wszyscy Włosi, przybyli na te ziemie w okresie cesarstwa austro-węgierskiego. Zawitali do Rovinj w 1913 r., przed wybuchem I wojny światowej, a następnie do Rijeka w 1918 r., pod koniec wojny. Następnie te pierwsze domy zostały przyłączone do salezjańskiej Inspektorii Weneckiej.

Z czasem powstało wiele placówek: w 1922 r. pierwsi salezjanie słoweńscy przybyli do Zagrzebia; w 1929 r. zostały otwarte oratorium i dom dla młodzieży w Knežija; w 1936 r. Synowie Ks. Bosko przybyli do Spalato, a w 1939 r. – do Podsused; w 1940 r. otwarto instytut edukacyjny w Donji Miholjac; w 1941 r., na terenie zamku Dioš, powstało prywatne liceum i pierwszy nowicjat, którego celem było pielęgnowanie pierwszych powołań, które już zaczynały kiełkować.  

Rozwojowi placówek towarzyszyło również dobre postrzeganie Zgromadzenia: salezjnie zostali przyjęci bardzo dobrze przez kler oraz wiernych, pomagając w duszpasterstwie parafialnym, podczas gdy nowicjusze i młodzi klerycy bardzo często organizowali akademie i przedstawienia teatralne.

W latach 1941-1945 Chorwacja, podobnie jak inne kraje Europy, była obszarem walk. Ale żaden z domów nie został zniszczony i tylko jeden kleryk stracił życie w tej wojnie. Ale w pierwszych latach powojennych wszystko to, co zostało wybudowane, zostało odebrane na mocy ustaw i dekretów rewolucyjnego, komunistycznego rządu.

Korzystając z możliwości, jaką dawał paryski traktat pokojowy z 10 lutego 1947 r., salezjanie z Rovinj, wraz z innymi zakonnikami i częścią ludności pozostawili miasto, gdzie zaczęła się chorwacka przygoda. Wspólnoty Chorwacji i Słowenii zaczęły tworzyć jedną Inspektorię: siedziba inspektorialna znajdowała się w Lublanie, a Chorwacja stanowiła Delegaturę. 

Wrogie nastawienie rządu względem Kościoła było coraz większe. Nie można było już wydawać gazet, czasopism, jak również książek o treściach religijnych; zabroniono katechezy w szkołach i wyszło wiele dekretów, na mocy których zostały zamknięte wszystkie instytucje prywatne zajmujące się edukacją, zwłaszcza zakonne. Dziesięciu salezjanów, którzy jeszcze pozostali, zostało aresztowanych, i nikt nie był pewien, czy uda mu się uniknąć prześladowania ze strony rządu, ponieważ nie chodziło już tutaj o obiektywną winę, ale o wrogą ideologię.

Bez środków na utrzymanie, bez pomieszczeń salezjanie musieli przyjąć parafie, ponieważ tylko w ten sposób mogli spełniać, przynajmniej częściowo, swoje obowiązki. Przed i po katechezie organizowali różne spotkania, okolicznościowe przedstawienia, prowadzili grupy ministranckie i chór, organizowali wycieczki...

Po upadku reżimu i podziale Jugosławii zrodziła się niezależna Chorwacja. Obecnie Inspektoria pw. św. Jana Bosko, która powstała w 1970 r., liczy 11 regularnych domów, 13 parafii, 2 domy formacyjne i 5 oratoriów. Znajduje się w niej 84 profesów (81 kapłanów i 3 koadiutorów), do których dochodzi 18 kleryków i 6 nowicjuszy. Wśród licznych projektów pastoralnych na uwagę zasługuje ośrodek duszpasterski dla emigrantów w Niemczech i praca wśród młodych Romów.

Opublikowano 26/11/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca