Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

18/1/2012 - Dom Generalny - Projekt Europa: ankieta pozwalająca poznać rzeczywistość migracji
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – PROJEKT EUROPA: ANKIETA POZWALAJąCA POZNAć RZECZYWISTOść MIGRACJI

(ANS – Rzym) – Ruszyła w tych dniach ankieta, która pomoże poznać rzeczywistość migracji w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł i działania duszpasterskiego salezjanów. Wyniki tej ankiety, która wpisuje się w zakres działań realizowanych w ramach Projektu Europa, zostaną przedstawione na jesieni, w czasie najbliższego spotkania Inspektorów Europy, który jest przewidziane od 29 listopada do 1 grudnia 2012 r.

Po trzech latach od prezentacji Projektu Europa i następujących po tym działaniach ks. Cereda, Radca ds. Formacji i Koordynator Komisji ds. Projektu Europa (PE), przesłał do Inspektorów Starego Kontynentu list prezentujący tę inicjatywę. W nim też, przytaczając program działań na lata 2011-2012, w ten sposób ją motywuje: „Sektory posłanictwa salezjańskiego (...), koordynowane przez Radcę ds. Misji, dokonają oceny naszego zaangażowania europejskiego na rzecz migrantów w poszczególnych Inspektoriach, wskazując na dobre praktyki, możliwości i główne wyzwania, które wiążą się z tym zaangażowaniem w Europie, w perspektywie dalszej, celowej drogi działania”.

Następnie ks. Cereda dodaje: “Komisja ds. Projektu Europa wykazała, że obecność wśród migrantów jest ‘nowym obszarem’ dla naszego charyzmatu, poza tym, że jest przestrzenią pracy dla ‘misjonarzy’ i urodzajnym polem dla przyszłych powołań. Inspiruje się ona początkami Zgromadzenia i odważnymi wyborami dokonanymi przez Ks. Bosko na rzecz migrantów”.

Ankieta, koordynowana przez ks. Vito Orlando, wykładowcę Wydziału Nauk o Wychowaniu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie, pomoże poznać rzeczywistość migracji na czterech różnych poziomach: wśród animatorów inspektorialnych, we wspólnotach wychowawczo-duszpasterskich, w dziełach szczególnie ukierunkowanych na migrantów i wśród samych migrantów, którzy są włączeni w posłannictwo salezjańskie.

Ankieta ta pojawia się po prawie 10 latach od pierwszego europejskiego spotkania salezjańskiego poświęconego imigracji, które odbyło się w lutym 2003 r. w Barcelonie, gdzie spotkali się przedstawiciele 15 krajów Europy.

4 kwestionariusze, które powinny być wypełnione i wręczone do dnia 30 kwietnia, są dostępne w języku włoskim, hiszpańskim, angielskim, francuskim, niemieckim i słowackim na stronie sdb.org.

Według Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących, oblicza się, że w Europie jest 40 milionów ‘Migrantes’, z których około 20 milionów pochodzi spoza Europy, 10 milionów to obywatele Europy, którzy żyją w innych krajach, a 10 milionów to Cyganie; większość z nich to ludzie młodzi.

Dzisiaj w Europie znajduje się około 6200 salezjanów, którzy pracują w 36 krajach. Wśród 29 Inspektorii europejskich około sto to placówki salezjańskie angażujące się w jakiś sposób w duszpasterstwo na rzecz migrantów.

Opublikowano 18/01/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca