Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

24/10/2013 - Niemcy - Zaangażowanie DBYN na rzecz młodzieży “NEET”
Zdjęcie artykułu -NIEMCY – ZAANGAżOWANIE DBYN NA RZECZ MłODZIEżY “NEET”
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Monachium) – “Salesianum” w Monachium (Bawaria) gościło w ubiegły weekend (18-20 października) uczestników Konferencji na temat: “Pomóc młodym obywatelom znajdującym się w sytuacji “NEET”. Jej organizatorem była sieć salezjańskich organizacji “Don Bosco Youth Net” (DBYN), a odbyła się ona w ramach cyklu poświęconego uczestnictwu pokoleń. Konferencja skupiała się na kwestii wypracowania strategii i projektów pomocy na rzecz młodzieży „NEET”. Jest to angielski neologizm, który oznacza „bez pracy, nauki czy szkolenia”.

Społeczny segment młodzieży w sytuacji NEET, pozostający pod wpływem europejskiego kryzysu, jest w ekspansji. W jego wnętrzu dostrzega się dużą grupę ludzi młodych, którzy mają problemy z dostępem do rynku pracy. Obok „typowych bezrobotnych” znajdują się także ci, którzy z różnych powodów nie mogą wejść na rynek pracy (bo być może opiekują się chorymi członkami swojej rodziny albo osobami w podeszłym wieku), czy też ci, którzy żyją w warunkach marginalizacji albo oczekują na lepsze możliwości związane z wejściem na rynek pracy, jak również i inni, którzy z własnego wyboru pozostają poza, trudniąc się rzemiosłem albo podróżując.

Spotkanie w Monachium chciało wyjść na spotkanie tym rodzajom ludzi młodych, rozważając najlepsze rozwiązania w tym względzie. Odbyły się trzy sesje tematyczne, bazujące na takiej samej liczbie pozytywnych doświadczeń, które mogą zainspirować. W czasie pierwszej sesji zostało przedstawione oratorium w Valladolid, w Hiszpanii, gdzie ośrodek młodzieżowy prowadzi różne usługi edukacyjne, pomagając bezrobotnym młodym w zdobyciu odpowiednich kompetencji, umożliwiającym im łatwiejsze wejście na rynek pracy, także poprzez założenie własnych małych firm. Potem młodzi uczestnicy zwiedzili kompleks “Don Bosco Waldwinkel”, rozległą strukturę, która zapewnia szkolenia zawodowe i edukacyjne młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji. A na koniec miało miejsce wystąpienie odpowiedzialnych za program “Salesian Teenage Care Dublin”, dzięki któremu zapewnia się różne usługi i mieszkanie młodym bezrobotnym.

Po prelekcjach i wymianie opinii z ekspertammi, młodzi uczestnicy, wszyscy członkowie różnych organizacji tworzących sieć DBYN, rozpoczęli realizować programy i wdrażać konkretne strategie na rzecz pomocy młodzieży NEET.

To spotkanie było ostatnim z serii trzech seminariów, jakie zorganizowała DBYN w celu wsparcia i towarzyszenia młodzieży. Poprzednio zorganizowano następujące spotkania: “Don Bosco Here and Now” (Logroño, październik 2012) i “No work and All play” (Berlin, marzec 2013).

Opublikowano 24/10/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca