Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

13/5/2013 - Belgia - Wychowywać i ewangelizować: oznacza współpracować z Bogiem
Zdjęcie artykułu -BELGIA – WYCHOWYWAć I EWANGELIZOWAć: OZNACZA WSPÓłPRACOWAć Z BOGIEM
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS - Bruksela) – W dniu wczorajszym, 12 maja, zakończyła się wizyta Przełożonego Generalnego w Inspektorii Belgii Północnej i Holandii pw. św. Jana Berchmansa. Odwiedzając różne domy, spotykając się z salezjanami, wychowawcami i osobami świeckimi, ks. Chávez ponownie wskazał na istotę propozycji ewangelizacyjnej i wychowawczej o odpowiedniej jakości, będącej najlepszym wyrazem służby na rzecz młodzieży.

Piątkowy dzień, 10 maja, rozpoczął się Eucharystią. Przełożony Generalny, zwracając się do salezjanów z domu inspektorialnego w Sint-Pieters-Woluwe i komentując czytania z dnia, powiedział: “Ten, kto pracuje dzisiaj, podobnie jak ten, który pracował wczoraj, na ogromnym i trudnym polu szerzenia Słowa, wypełniając zadanie misyjne, niewątpliwie napotyka ogromne udręki, ale ma zagwarantowaną radość. Jest to radość, która wypływa z przyniesienia światu ‘nowego człowieka’, przywrócenia sensu i żywotności zwiędłym i zgaszonym istnieniom, z widoku uśmiechu, pojawiającego się na obliczach pozbawionych nadziei. Jest to radość widoku wyłaniającego się życia tam, gdzie były ruiny. To jest cud misji. Dlaczego nie przezwyciężyć lęku przed porażką, aby cieszyć się tą najpewniejszą radością, zapewnioną wspaniałomyślnym apostołom?”.

Przedpołudnie ks. Chávez spędził w Vremde, gdzie został przyjęty przez dyrektora, ks. Jozefa Stevensa, po czym zwiedził placówkę salezjańską, która zajmuje się młodzieżą opuszczoną, i spotkał się z ekipą, która ją prowadzi.  “Salesian Youth Care” jest organizacją, która zrzesza 7 NGO i prowadzi 13 ośrodków dla młodzieży. Przełożony Generalny pogratulował skutecznej i salezjańskiej pracy, wyrażając zadowolenie z powodu odpowiedniej jakości struktur i stosowanej metody pedagogicznej, podkreślając istotę edukacji w zmienianiu społeczeństwa i w ewangelizacji.
 
Po południu, po powrocie do Brukseli, ks. Chávez spotkał się z kierownictwem szkół salezjańskich we Flandrii, “Don Bosco Education Centre”, które zapoznało go z rzeczywistością szkół salezjańskich w Belgii Północnej, programem, który realizują i wyzwaniami, którym muszą stawić czoła. Kończąc swoje wystąpienie, w którym przybliżył rzecywistość edukacyjną w Europie, z jej wyzwaniami i możliwościami, Przełożony Generalny stwierdził: „Moim pragnieniem jest, aby wszyscy wychowawcy, pomimo trudności i wyzwań, mogli z radością realizować swoje powołanie… bez popadania w zniechęcenie, które stanowi zagrożenie dla tego zawodu, najpiękniejszego z zawodów: polegającego na współpracy z Bogiem w tym celu, aby istnienie ludzkie się uformowało na Jego obraz; wychowawca jest wezwany do bycia stwórcą wraz z Nim, odzwierciedlając Jego świętość na świecie i przyczyniając się do Jego ludzkiej chwały”.

Po kolacji w Heverlee (Leuven) spotkał się z personelem “Jeugdienst Don Bosco”. W czasie tego spotkania odpowiedzialni i współpracownicy skierowali do Przełożonego Generalnego pytania dotyczące takich tematów, jak wiara, przyszłość Kościoła i salezjańskiego duszpasterstwa młodzieżowego.

Sobota, 11 maja, była poświęcona Rodzinie Salezjańskiej. W domu salezjańskim w Gent spotkało się ponad 300 przedstawicieli Rodziny Salezjańskiej i przyjaciół Ks. Bosko. Tam Przełożony Generalny przewodniczył Eucharystii i przyjął śluby wieczyste Antoniusa Bereka (Indonezja) i Simona Edwarda Nongruma (Indie), dwóch salezjanów, którzy przybyli do Inspektorii Belgii Północnej i Holandii w ramach Projektu Europa. Następujące po tym świętowanie zakończyło się „słówkiem na dobranoc” ks. Cháveza.

Wizyta Przełożonego Generalnego w Inspektorii Belgii Północnej i Holandii zakończyła się wczorajszego przedpołudnia. Wysłuchał on z wielką uwagą salezjanów pochodzących z innych krajów – czterech z Indii, studiujących na Uniwersytecie Katolickim w Leuven, i pięciu misjonarzy z Projektu Europa – oraz przewodniczył niedzielnej Eucharystii.

Opublikowano 13/05/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca