Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

6/5/2013 - Włochy - Młodzi zakonnicy a portale społecznościowe
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – MłODZI ZAKONNICY A PORTALE SPOłECZNOśCIOWE
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS - Rzym) – Salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki w formacji początkowej omawiali razem Orędzie papieża emeryta, Benedykta XVI, jakie skierował z okazji 47. Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu, który będziemy obchodzić w dniu 12 maja na temat: “Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji”. Uczynili to w ramach spotkania wymiany opinii i o charakterze formacyjnym, które odbyło się na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie, zaczynając się w piątek, 3 maja, i trwając do soboty, 4 maja.

To spotkanie, mające swoją drugą edycję, zostało zorganizowane przez Dykasterię salezjanów i Sektor komunikacji społecznej córek Maryi Wspomożycielki, we współpracy z Wydziałem Nauk Komunikacji Społecznej UPS (FCS) i Wydziałem Nauk o Wychowaniu “Auxilium”. Uczestniczyło w nim około 150 zakonników i zakonnic w formacji początkowej wraz z formatorami: juniorki z włoskich Inspektorii i siostry z “Auxilium”, nowicjusze z Genzano i Pinerolo, postnowicjusze ze wspólnoty “San Tarcisio” i studenci teologii z Gerini.

Wprowadząjąc w to spotkanie Radcy generalni ds. Komunikacji społecznej, ks. Filiberto Gonzalez i s. Giuseppina Terrugi, stwierdzili: “Nie gromadzimy się tutaj, aby obchodzić pewne wydarzenie, chociaż to jest ważne, a nawet nie po to, by być na bieżąco z tym, co się dzieje, chociaż i to nie jest bez znaczenia, ale po to, by podjąć razem pewien proces. Ten ukazuje, że jest realizowany pewien projekt, który ma u podstaw silne idee, w ramach którego podejmuje się odpowiednie kroki, który przewiduje odpowiedni czas przygotowania i przebiegu,  i który obejmuje perspektywy ukierunkowane na przyszłość”.

Ks. Fabio Pasqualetti, wykładowca FCS, i biskup Domenico Pompili, dyrektor Krajowego Biura Komunikacji Społecznej przy Konferencji Episkopatu Włoch, omówli temat “Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji” z dwóch punktów widzenia: pierwszy z punktu widzenia społeczno-kulturowego, a drugi – symbolicznego i kościelnego. Z pracy w grupach, w ramach których młodzi zakonnicy wymieniali swoje spostrzeżenia, wyłoniły się pytania związane z oboma kierunkami: te dotyczące życia zakonnego, związane ze stawieniem czoła rzeczywistości nowych mediów, i te odnoszące się do  działalności duszpasterskiej, mające na względzie nową i skuteczną ewangelizację. 

Sobotni dzień był przede wszystkim przeznaczony na warsztaty, które dały młodym zakonnikom sposobność do poznania i doświadczenia niektórych rzeczywistości chrześcijańskich, które są obecne w portalach społecznościowych. Warsztaty prowadzili eksperci i ekspertki, którzy działają na tym polu: wykładowcy, dziennikarze, informatycy, promotorzy kultury.

Te oba dni charakteryzował duch radosnego zaangażowania. Istotnie, młodzi zakonnicy wzięli razem udział nie tylko w proponowanych zajęciach, ale także – w modlitwie i braterskich przeżyciach. Dni te były okazją do spotkania i wymiany opinii pomiędzy młodymi zakonnikami, którzy podzielają te same ideały i ten sam program życia.

Na zakończenie dnia ks. Gonzalez i s. Terrugi wręczyli młodym zakonnikom salezjańskim książkę “Tra silenzio e Parola” (LAS, Roma), która powstała pod kierunkiem ks. Franco Levera i ks. Mauro Mantovaniego, a która zbiera doświadczenie pierwszego spotkania, które miało miejsce w ubiegłym roku. “Już od samego początku mogliśmy odczuć duże zainteresowanie tą problematyką, pozwalającą nam wchodzić coraz bardziej, jako wierzącym i wychowawcom/wychowawczyniom, w rozległy świat portali, które papież nazywa „bramami i nową przestrzenią dla ewangelizaji” – stwierdzili na zakończenie spotkania Radcy generalni. „Życzmy sobie, aby te dni skutecznie nas zaangażowały i mogły stanowić analogiczną propozycję także dla naszych Inspektorii w różnych częściach świata, pozwalając nam uświadomić sobie w  jeszcze większym stopniu znaczenie, jakie dzisiaj ma kultura komunikacji społecznej dla naszego posłannictwa osób konsekrowanych, wychowawców i wychowawczyń młodych bywalców cyfrowego świata”. 

W dziale Dykasterii ds. Komunikacji społecznej, na stronie sdb.org dostępne są, w języku włoskim, video i audio zawierające treści głównych prelekcji: ks. Pasqualettiego i biskupa Pompilego, wraz z innymi materiałami.

Opublikowano 06/05/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca