Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

3/12/2012 - Dom Generalny - PE: Zainteresowanie migrantami na bazie danych i zaangażowanie interkulturowe
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – PE: ZAINTERESOWANIE MIGRANTAMI NA BAZIE DANYCH I ZAANGAżOWANIE INTERKULTUROWE
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Na trzecią sesję roboczą spotkania Inspektorów Europy złożyła się prezentacja wyników badania na temat “Zainteresowanie migrantami i posłannictwo salezjańskie w społecznościach międzykulturowych Europy”, które zostało przeprowadzone pod kierunkiem ks. Vito Orlando, wykładowcy pedagogii społecznej i zastępcy rektora Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie.

To badanie, oprócz zobrazowania tego, co salezjanie czynią na rzecz migrantów z Europy, wskazało na pewne strategie: sprawić, by to pole stało się opcją podzielaną na poziomie inspektorialnym; określić procesy formacyjne i uwrażliwienia salezjanów i ich świeckich współpracowników; włączyć samych migrantów w posłannictwo salezjańskie; poszukiwać głębokich motywów, aby uczynić nieodzownym zaangażowanie na rzecz migrantów, uznając jego skuteczność dla ponownego wylansowania salezjańskiego posłannictwa wychowawczego w Europie.

Prelekcja, podobnie jak książka, która przedstawia to badanie, rozpoczęła się odniesieniem do początków charyzmatu salezjańskiego. “Ks. Bosko, będąc protagonistą w społeczeństwie silnych zmian, skierował swoją uwagę na zjawisko migracji” – stwierdził ks. Orlando. Optyka, która ukierunkowywała jego działania, zarówno w Turynie, jak i potem w Buenos Aires, była niewątpliwie ta religijna: zbawienie duszy. Jej oryginalność wyraża się w poszukiwaniu strategii i metod, które byłyby w stanie doprowadzić do  odpowiednich wyborów życiowych i włączenia społecznego, doceniając w jak najlepszy sposób możliwości i zdolności każdego, także dla dobra społeczeństwa”.

Zainteresowanie migrantami mogłoby przyczynić się do rozwoju wolontariatu młodzieżowego, pobudzić salezjanów do powrotu do najuboższej młodzieży, stanowić sposób włączenia i współpracy na terenie oraz umożliwić bardziej trwałe więzi na polu współpracy ze świeckimi.
 
Uzględniając całość zgromadzonych danych, można wysnuć pewne wskazania, które jawią się, w sposób przekrojowy i powszechny, w różnych środowiskach jako konstatacja, że zainteresowanie migrantami może stanowić dla posłannictwa salezjańskiego znaczący wkład w rozwój obecnego społeczeństwa i skuteczny sposób włączenia i współpracy w terenie. To na nowo odkryte zainteresowanie i włączenie się w terytorium może pobudzić zainteresowanie najbiedniejszą młodzieżą i umożliwić większe otwarcie na współpracę w imieniu Ks. Bosko. To mogłoby pomóc dowartościować charyzmat i stworzyć odpowiednie warunki dla wyborów powołaniowych.

“Zwrócenie uwagi na najbiedniejszych, wejście w teren, poszerzona współpraca mogłyby uczynić nas bardziej wiarygodnymi także dla nie wierzących i wnieść znaczący wkład w lokalny Kościół” – podkreślił ks. Orlando. Staje się także oczywiste, że zainteresowanie migrantami mogłoby stanowić impuls dla formacji interkulturowej, stanowiącej warunek dla odpowiedniej jakości naszego wkładu w społeczeństwo międzykulturowe, i stworzyć możliwość ewentualnej współpracy z inspektoriami spoza Europy.

Tak czy inaczej, centralną pozostaje edukacja, która będzie na nowo przemyślana w konkretnych kontekstach życia współczesnego społeczeństwa wielokulturowego; jej paradygmatem jest międzykulturowość. Formowanie salezjanów do międzykulturowej edukacji i wkład salezjanów w międzykulturową edukację stanowią konieczność i wyzwanie, co uwypukla wspomniane badanie. Do tego dochodzi inne, które wychodzi poza zwykłą strategię operatywną: stworzyć takie warunki pracy, które połączą autochtonów i migrantów.

Zainteresowanie migrantami – jak zaznacza Przełożony Generalny – jest charyzmatycznym priorytetem posłannictwa salezjańskiego, “który musi być postrzegany jako przekrojowy wymiar dla wszystkich placówek salezjańskich. Chodzi tu o odnowienie naszej mentalności wychowawczej i pedagogicznej, czyniąc ją – zmianiając ją – zdolną do przyjęcia interkulturowej opcji pedagogicznej. Chodzi tu również o uwspółcześnienie naszej mentalności społeczno-politycznej, aby móc aktywnie uczestniczyć w budowaniu nowej Wspólnoty Europejskiej, która będzie widzieć w imigrantach nie tyle problem, co zasób ludzki”. 

Tekst wystąpienia ks. Orlando, będącego syntezą badania, jest dostępny w języku włoskim w dziale Projekt Europa na stronie sdb.org.

Opublikowano 03/12/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca