Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

5/10/2012 - Hiszpania - Nowa Ewangelizacja w szkole katolickiej
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – NOWA EWANGELIZACJA W SZKOLE KATOLICKIEJ

(ANS – Madryt) – „Nowa ewangelizacja musi zajmować czołowe miejsce w wychowawczych działaniach szkoły katolickiej” – stwierdził ks. Francesc Riu, salezjanin, w czasie prezentacji swojej książki pt. „Nueva Evangelización en la escuela católica” („Nowa Ewangelizacja w szkole katolickiej”), która miała miejsce najpierw w Barcelonie w poniedziałek 1 października na Wydziale Teologicznym w Katalonii, a następnie, w środę 3 października, w Madrycie, w audytorium “Colegio Mayor San Pablo”.

Prezentację w Madrycie prowadził bp Fidel Herráez Vegas, pomocniczy biskup Madrytu, a posłużyła ona podkreśleniu roli szkół katolickich, które powinny odgrywać zasadniczą rolę na polu Nowej Ewangelizacji.

Kilka dni przez rozpoczęciem Synodu na temat Nowej Ewangelizacji ksiądz Riu opublikował tę pozycję, aby pomóc zastanowić się nad kluczową kwestią. „Papież – przypomina autor – mówi o ‘naglącej potrzebie wychowania’, aby wskazać na znaczącej roli szkół katolickich w nowej ewangelizacji. Obecna sytuacja stawia wielkie wyzwania dla Kościoła i szkoły katolickiej”. Autor książki ukazuje, w jaki sposób, jego zdaniem, Nowa Ewangelizacja musi stanowić nowy horyzont dla szkół katolickich oraz przedstawia specyfikę i szczególny wkład szkół salezjańskich w kontekście obecnej rzeczywistości.

Książka ta, wydana we współpracy dwóch salezjańskich domów wydawniczych – “Edebé” i “Central Catequistica Salesiana” (CCS) – analizuje ewolucję szkół katolickich w Hiszpanii, tłumaczy, co kryje się pod pojęciem „Nowej Ewangelizacji”, przybliża wyzwania i możliwości, jakie pociąga za sobą oraz podpowiada, w jaki sposób powinna działać szkoła katolicka, i jakie zasoby powinna zainwestować w tym względzie. W książce ks. Riu jest także poruszony temat nauczania religii katolickiej, jako odpowiednich ram dla Nowej Ewangelizacji.

W czasie prezentacji głos zabrali m.in.: Carlos Esteban, redaktor naczelny pisma "Religión y Escuela”; Immaculada Tuset, prezes “Escuelas Católicas”, i ks. Koldo Gutiérrez, salezjański delegat krajowy ds. duszpasterstwa młodzieżowego. Pan Esteban powiedział, że “chodzi tu o elaborat, o studium”, które dostarcza “mapy drogowej dla obecnych czasów i które przyczynia się do sprostania wyzwaniom, jakie stają dzisiaj przed nami”, mogące stanowić przedmiot zainteresowania wspólnot wychowawczych.

Najpierw ks. Gutiérrez mówił o konieczności “duszpasterskiego nawrócenia w sensie misyjnym” szkoły katolickiej, temacie, który dobrze zaznacza się w książce ks. Riu. Potem został odczytany list Przełożonego Generalnego, w którym ks. Chávez dziękował za refleksję, jaką autor zaproponował poprzez swoją książkę, i wyraził pragnienie, aby “szkoły katolickie podjęły na nowo swoją misę ewangelizacyjną w sposób bardziej skuteczny i budzący większe zaufanie”.

Bp Herráez Vegas, który otworzył i zamknął ceremonię, podziękował autorowi za książkę, za jego pracę w szkole katolickiej, a w sposób szczególny za jego trzydzistoletnią posługę Sekretarza Generalnego Fundacji “Szkoła Katolicka w Katalonii”, mówiąc o wieloletniej przyjaźni, jaka łączy go z ks. Riu. Biskup pomocniczy z Madrytu podkreślił także “równowagę pomiędzy wiernością i kreatywnością”, jaka charakteryzuje autora, i jego zdolność “uaktualnienia ewangelizacyjnego horyzontu szkoły katolickiej”, której dał wyraz w swojej książce. 

Opublikowano 05/10/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca