Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

20/9/2011 - Dom Generalny - Szkoła Salezjańska w Europie
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – SZKOłA SALEZJAńSKA W EUROPIE
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – W dniach 14-16 września w Domu Generalnym odbywało się spotkanie Komisji Szkół Salezjańskich w Europie, zorganizowane przez Dykasterium salezjanów (SDB) i Sektor Córek Maryi Wspomożycielki (CMW) ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyli Radcy: ks. Fabio Attard i s. Maria del Carmen Canales Calzadilla, a także inne osoby zainteresowane tym sektorem, które przybyły z krajów, w których SDB i CMW prowadzą szkoły i ośrodki kształcenia zawodowego; ogółem 24 osoby. 

W czasie spotkania została przedstawiona droga, jaką Szkoła Salezjańska w Europie przebyła w czasie ostatnich 15 lat. Pracowano nad wersją roboczą dokumentu, który zawierałby opis „Zasad Misji” grupy, zadań i struktur. Refleksja dotyczyła pięciu pól, związanych z dzisiejszą salezjańską Szkołą/Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego (CFP): proces doboru kadry, towarzyszenie i formacja nauczycieli; tożsamość szkoły salezjańskiej; szkoła salezjańska i duszpasterstwo rodzin; środowisko szkolne jako miejsce zbieżności edukacji formalnej i nieformalnej; uaktualnienie Systemu Prewencyjnego. 

Uczestnicy zobowiązali się do opracowania, w ciągu trzech najbliższych lat, odpowiednich kryteriów oceny tożsamości szkoły. Metoda tej pracy zakłada stworzenie trzech grup badawczych, które podejmą się, jako swojego głównego zadania, oceny dobrych praktyk już istniejących w Zgromadzeniach SDB i CMW. Pracami tymi kierowała s. Elena Rastello, z Sektoru PG CMW, i ks. Miguel Angel García, z Dykasterium PG SDB.

Zaangażowanie salezjańskie na polu edukacji w Szkołach/Ośrodkach Kształcenia Zawodowego odnotowuje się obecnie w 23 krajach europejskich i w 29 Inspektoriach. Z Inspektoriami europejskimi łączy się także działalność edukacyjna w szkołach i ośrodkach kształcenia zawodowego na Bliskim Wschodzie (Egipt, Izrael i Turcja) i w innych krajach (Capo Verde, Maroko i Tunezja). W szkołach zaangażowanych jest około 5000 nauczycieli, salezjanów i świeckich; zaś 3250 osób jest zaangażowanych na polu kształcenia zawodowego.

Salezjańskie tożsamość, oryginalność i ukierunkowanie odzwierciedlają się w otwartości na wszystkie rodzaje uczniów, wiek i warunki społeczne. Dane, przedstawione w czasie spotkania, dostarczają następujących informacji:

  • 270 szkół z około 166.000 uczniów: przedszkola (17%), szkoły podstawowe (22%), średnie (35%), licea (22%) i szkoły techniczne (3%).
  • 175 ośrodków kształcenia zawodowego z około 47.600 uczniami: ośrodki kształcenia przedzawodowego (22%); cykle szkoleniowe poziomu średniego lub kształcenia zawodowego początkowego (51%); cykle szkoleniowe stopnia wyższego lub kształcenia technicznego i zawodowego (27%). Oprócz tego 30% ośrodków kształcenia zawodowego oferuje ustawiczne kształcenie zawodowe. Tę panoramę dopełnia także 8 szkół rolniczych, 40 internatów i 30 burs studenckich związanych ze szkołami salezjańskimi.

Opublikowano 20/09/2011 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca