Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

29/11/2010 - Dom Generalny - Inspektorzy Europy: w kierunku dwulecia 2011-2012
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – INSPEKTORZY EUROPY: W KIERUNKU DWULECIA 2011-2012
(ANS – Rzym) – III Spotkanie Inspektorów Europy zakończyło się w dniu wczorajszym, 28 listopada, przedstawieniem perspektyw na dwulecie 2011-2012. W centrum uwagi pozostaje cały czas przywrócenie autentyczności salezjańskiego życia konsekrowanego.

Trzeci i ostatni dzień III Spotkania Inspektorów Europy rozpoczął się Mszą św., której przewodniczył Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez.

Ks. José Miguel Nuńez, Radca Regionu Europa Zachodnia, przedstawił syntezę pracy grup regionalnych, którą te przeprowadziły w sobotnie popołudnie: perspektywy urzeczywistnienia Projektu Europa w dwuleciu 2011-2012. Sugestie te zostały przekazane Komisji PE, która, zbierając się wczoraj po południu i dzisiaj rano, opracowała tekst, który zostanie wręczony Przełożonemu Generalnemu i jego Radzie oraz Inspektoriom starego kontynentu.

Odnośnie do każdego obszaru PE – endogeniczna (pochodząca z wewnątrz) rewitalizacja charyzmatu salezjańskiego, nowe rozmieszczenie dzieł, Europa: ziemia misyjna – zostały przekazane wskazówki dla Inspektorii, trzech Regionów Europy i poszczególnych sektorów animacji. Zwornikiem, który jednoczy i inspiruje zaproponowane wskazówki, jest, także tym razem, przywrócenie centralnego miejsca komunii, rozeznaniu, uważnemu duszpasterstwu powołaniowemu i ewangelizacji. Przypomniano, że PE, z racji swojego pozytywnego przyjęcia, musi być zaakceptowany w perspektywie świadomego optymizmu. Otwarcie PE na włączenie świeckich, Rodziny Salezjańskiej i młodzieży było punktem zwrotnym tego III Spotkania Inspektorów Europy.

Wypowiedzi, które nastąpiły po przedstawieniu syntezy obrad w grupach, były liczne i dotykały każdego z obszarów PE oraz różnych zaproponowanych wskazań.

Swoim doświadczeniem podzielili się dwaj z Inspektorów. Ks. Martin Coyle opisał kierunki działania i drogę, jaką Inspektoria obrała odnośnie do przyjęcia salezjanów misjonarzy. Ks. Simon Manjooran, Inspektor Węgier, podzielił się swoim świadectwem bycia misjonarzem w Europie. Ks. Manjooran, pochodzący z Indii Wschodnich, ze stanu Kerala, po 20 latach pracy misyjnej na rolniczych terenach Indii, zdecydował się pozostawić własną ziemię i udać się na Węgry. Ten salezjanin, wyrażając swoją miłość do Węgier, nie ukrywał trudności, jakich doświadczył, takich jak opanowanie nowego języka, zmierzenie się z nowym  stylem salezjańskiego życia i działania, samotność, jaką czasem niesie ze sobą pełniona funkcja. “Nabyłem przekonania, że powołanie misyjne jest dla osób, które są dojrzałe, odważne, pokorne i opierają się na solidnej podstawie życia duchowego”. 

Głos zabrała także siostra Emilia Musatti, Wikaria generalna CMW, która omówiła drogę, jaką Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki przemierza w Europie.

Przełożony Generalny, po udzieleniu odpowiedzi na niektóre z pytań Inspektorów, dotyczących różnych tematów, zakończył III Spotkanie Inspektorów Europy, okazując swoje zadowolenie z powodu pomyślnego rezultatu tego spotkania, “ponieważ z upływem czasu PE staje się coraz bardziej jaśniejszy!”. Następnie zalecił stałe zainteresowanie kwestią urzeczywistnienia PE.

Ks. Chávez docenił, pośród różnych sugestii, propozycję stworzenia centrum formacyjnego dla salezjanów i świeckich, które miałoby powstać na Colle Don Bosco, a także – włączenie Rodziny Salezjańskiej i duszpasterskie otwarcie na imigrantów. Ewangelizacja i ożywienie charyzmatu salezjańskiego w Europie nie jest prozelityzmem, ale prawdziwą zmianą kulturową, która angażuje, w coraz większym zakresie, coraz więcej osób. Dystansując się od niepokoju z powodu ewolucji technologicznej pozbawionej otwarcia się na transcendencję, Przełożony Generalny wezwał obecnych do postawienia sobie pytania: “kto kształtuje nowego obywatela Europy?”.

Na zakończenie swojego wystąpienia ks. Chávez odczytał treść przemówienia, jakie skierował, jako Przewodniczący USG, do Benedykta XVI w czasie audiencji prywatnej, jakiej ten udzielił Przełożonym Wyższym w piątek, 26 listopada. W swoim przesłaniu, skierowanym do Papieża, Przełożony Generalny wskazał na wyzwania, jakie współczesna kultura stawia przed Życiem Konsekrowanym: brak wiary, usiłowanie odsunięcia Boga, stała zmiana świata i brak pewności oraz fragmentacja życia. 

Na ANSchannel dostępne jest video stanowiące syntezę tych trzech dni obrad, a na stronie sdb.org – teksty wypowiedzi i prac w grupach regionalnych w języku włoskim i angielskim.

Opublikowano 29/11/2010

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca