Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

9/11/2010 - Dom Generalny - Wierność wezwaniu Pana czyni każdy dzień misyjnym
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – WIERNOść WEZWANIU PANA CZYNI KAżDY DZIEń MISYJNYM
(ANS - Rzym) – W przededniu historycznej rocznicy pierwszej salezjańskiej wyprawy misyjnej w dniu 11 listopada 1875 r. Radca ds. Misji, ks. Vaclav Klement, skierował do Inspektorów i Delegatów animacji misyjnej list, w którym pisze o przygotowaniach do 142. wyprawy misyjnej.

Radca ds. Misji zwraca się do salezjanów z gorącym apelem w związku z 142. wyprawą misyjną, przewidzianą w roku 2011. Na początku swojego listu ks. Klement przypomina, że od Kapituły Generalnej 26, odbywającej się w 2008 roku, do dnia dzisiejszego, 95 salezjanów w formacji, koadiutorów i księży, wyjechało w ramach “missio ad gentes”. Był to zryw, w którym uczestniczyły także Inspektorie, które cierpią na brak powołań, a które wspaniałomyślnie ofiarowały każdego roku jednego misjonarza. W 141. wyprawie, która oficjalnie wyruszyła 26 września, wyjechało 17 księży, 5 koadiutorów i 23 młodych salezjanów w formacji początkowej.

Jest to list, który wykraczając poza formalny schemat, staje się prawdziwą zachętą do otwartości misyjnej. “Pytałem siebie wiele razy: Co się dzieje, kiedy jakiś Kościół partykularny czy jakaś Inspektoria nie wysyła więcej misjonarzy, by zaspokoić potrzeby Kościoła powszechnego? Z pewnością są pewne poważne konsekwencje: Kościół zatrzymuje się w rozwoju, bacząc tylko na własne potrzeby traci swoją katolickość, zatrzymuje się na drodze posłannictwa i naraża na niebiezpieczeństwo wzrost własnej wiary. Zamykając się na potrzeby Kościoła powszechnego, traci odwagę do stawiania czoła wielkim wyzwaniom”.

Wspominając setną rocznicę śmierci Ks. Rua, której obchody zakończyły się kilka dni temu, Radca ds. Misji przypomina, że “w czasie 22 lat swojej posługi Przełożonego Generalnego wysłał on 31 wypraw misyjnych z 1.465 współbraćmi misjonarzami na początkujące placówki misyjne w Ameryce, Afryce i Azji. Każdego roku, w styczniowym numerze Biuletynu Salezjańskiego ks. Rua dzielił się ze Współpracownikami wieściami o nowym inicjatywach dotyczących naszych misji, prosząc o pomoc w realizacji odważnych planów w roku, który właśnie się zaczyna”.

Ważną rzeczą dla ks. Klementa jest otwarcie się na misje już od czasu formacji początkowej: “Bez stałej, systematycznej i bieżącej informacji i formacji misyjnej na etapach formacji początkowej nie możemy oczekiwać nowych powołań misyjnych”.

Lista potrzeb związanych ze 142. wyprawą i pełny tekst listu Radcy znajdują się w “Cagliero 11”, miesięczniku Dykasterium ds. Misji, dostępnym na stronie sdb.org.

Opublikowano 09/11/2010

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca