Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

26/9/2010 - Włochy - Aby ubogim głosić Radosną Nowinę
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – ABY UBOGIM GłOSIć RADOSNą NOWINę
(ANS – Turyn) – W dniu 26 września w Bazylice Maryi Wspomożycielki Wiernych w Turynie-Valdocco miało miejsce wręcznie krzyży misyjnych uczestnikom 141. salezjańskiej wyprawy misyjnej: zakonnikom i świeckim, posłanym, aby głosić ubogim Radosną Nowinę. Mocne było wezwanie Przełożonego Generalnego Salezjanów ks. Pascuala Cháveza Villanueva do przeprowadzenia “prawdziwych rewolucji moralnych i kulturowych” przez osoby, które żyją “racją oświeconą przez miłość”. 

Dzień rozpoczął się, jak to już jest w zwyczaju, spotkaniem w teatrze na Valdocco Przełożonego Generalnego Salezjanów z młodymi, którzy uczestniczyli w 21. edycji “Harambeé”: spotkaniu animacji misyjnej, odbywającym się w dniach 25-26 września na Colle Don Bosco i w Turynie. Spotkanie prowadzili Massimo Zortea i ks. Franco Fontana, odpowiednio Prezes i Wiceprezes Międzynarodowego Wolontariatu na rzecz Rozwoju (VIS). Ks. Chávez uwypuklił znaczenie wyboru kultury powołaniowej, która otwiera na intensywne życie będące darem, otrzymanym i ofiarowanym dla innych. Wezwał młodych do kroczynia drogami wychowania do miłości, czystości, modlitwy i ofiary, wskazując na wolontariat jako na uprzywilejowaną drogę przeżywania i doświadczenia daru z siebie.

Po tym przemówieniu zostali przedstawieni wyjeżdżający misjonarze. Ks. Vaclav Klement, Radca ds. Misji, przedstawił, wraz z Matką Yvonne Reungoat, salezjenów, 8 Córek Maryi Wspomożycielki i odpowiedzialnych za salezjańskie NGO z Włoch, Hiszpanii, Polski i Republiki Czeskiej. Zostali wspomniani także ci, którzy już znajdują się na placówkach misyjnych i nie mogli być obecni w Turynie.

W Eucharystii, rozpoczętej pieśnią i afrykańskim tańcem, w czasie której miało miejsce wręczenie krzyży misyjnych uczestnikom 141. salezjańskiej wyprawy misyjnej, uczestniczyli liczni wierni, świeccy, młodzież, salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki.

Zbawienie przeniesione przez Chrystusa i celebrowane w Eucharystii “sięga na przestrzeni całej historii aż do krańców świata poprzez ewangelizacyjną misję, którą realizuje Kościół, a w nim Rodzina Ks. Bosko” – powiedział ks. Chávez. “141. salezjańska wyprawa misyjna podkreśla nasze ‘być’ i ‘działać’ w Kościele, nasze zaangażowanie na rzecz młodzieży świata, zwłaszcza najuboższej”. Komentując czytania XXVI Niedzieli Zwykłej, Przełożony Generalny położył akcent na ewangelizacji ubogich, przypominając, że ewangelista Łukasz zauważa, że bogactwo wywołuje krótkowzroczność duchową, rodzi zatwardziałość serca i czyni bałwochwalcami. “Przypowieść o bogaczu, który ubiera się w purpurę i bisior, ucztuje każdego dnia, nie martwiąc się losem ubogiego Łazarza pokrytego wrzodami, pragnącego się nasycić odpadkami, które spadały ze stołu bogacza, przybrała makrokosmiczne wymiary”.

Przełożony Generalny przypomniał, że kryzys ekonomiczny i finansowy “zwiększył liczbę ubogich na świecie, powodując utratę jakości życia kolejnych milionów, cofnął rozwój krajów, wywołując olbrzymie cierpienie z powodu bezrobocia i wielką desperację”. Przywołując Encyklikę “Caritas in Veritate” Benedykta XVI, ks. Chávez przypomniał, że Kościół jest wezwany do “zainwestowania w ewangelizację, która umiałaby zająć się potrzebami ludzkości, zwłaszcza najuboższych, i uczynić to w ramach wielkiego dzieła edukacyjnego, jako że problem społeczny staje się coraz bardziej problemem antropologicznym i moralnym. Istnieje potrzeba modelu nowego człowieka, społeczeństwa i porządku świata. Ten świat, to społeczeństwo potrzebują kultury wstrzemięźliwości i solidarności, aby uczynić możliwym plan Boga”.

Po kazaniu Przełożony Generalny wręczył krzyże misyjne salezjanom, a potem wspólnie z Matką Reungoat – Córkom Maryi Wspomożycielki.

Msza św., która była transmitowana bezpośrednio drogą satelitarną i w wersji streaming, z produkcją Missioni Don Bosco, zakończyła się modlitwą przy grobie Ks. Bosko. Tam Przełożony Generalny pozdrowił wyjeżdżających misjonarzy, przypominając im, że dzisiaj stają się kontynuatorami misyjnego snu Ks. Bosko.

Na stronie sdb.org w SDL dostępny jest pełny tekst homilii ks. Cháveza.

Na ANSchannel znajdzie się krótkie video podsumowujące “Harambeé” i uroczystość wręczenia krzyży misyjnych.

Opublikowano 26/09/2010

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca