Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

1/12/2014 - Dom Generalny - Spotkanie Inspektorów Europy
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – SPOTKANIE INSPEKTORÓW EUROPY
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) – Od piątku 28 listopada do niedzieli 30 listopada trwało Spotkanie Inspektorów Europy, które skupiało się na trzech zasadniczych kwestiach: rozwój Projektu Europa (PE) w latach 2009-2014, rodzina w Europie oraz propozycje pracy w odniesieniu do PE w latach 2015-2020.

Piąte Spotkanie Inspektorów Europy rozpoczęło się modlitwą do Ducha Świętego. Następnie ks. Francesco Cereda, wikariusz Przełożonego Generalnego, przedstawił 47 uczestnikom spotkania program obrad. Uczestniczyli w nim wszyscy inspektorzy i przełożeni delegatur Starego Kontynentu oraz członkowie Rady Generalnej z Przełożonym Generalnym – ks. Ángel Fernández Artime, który w swoim przemówieniu na rozpoczęcie spotkania w piątkowe popołudnie przybliżył drogę salezjańskiej Europy w świetle 27 Kapituły Generalnej. Obecne były także Córki Maryi Wspomożycielki w osobach siostry Alaide Deretti, radnej ds. misji, i siostry Marija Pece, radnej wizytatorki.

Na zakończenie obrad pierwszego dnia uczestnicy zostali zapoznani z odpowiedziami, jakich udzieliły inspektorie odnośnie do PE, po czym wszyscy zastanawiali się nad brakami, silnymi punktami i wyzwaniami związanymi z tym projektem.

Przed południem drugiego dnia obrad omawiano temat rodziny. Kardynał Angelo Amato, salezjanin, prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, mówił o wyzwaniach duszpasterskich związanych z rodziną w kontekście ewangelizacji. Następnie inspektorzy mówili o swojej pracy na tym polu.

Po południu miała miejsce debata, która skupiała się na interkulturowości placówek salezjańskich w Europie, a która wypełniła resztę tego dnia obrad. W swoich relacjach radcy poszczególnych sektorów pogłębili ten temat w odniesieniu do obszarów, za które odpowiadają. 

Po czym, po refleksji Przełożonego Generalnego, ukazującej interkulturowość jako bogactwo, i wprowadzeniu ze strony ks. Ceredy, głos zabrali poszczególni radcy. Ks. Ivo Coelho mówił o interkulturowości we wspólnotach formacyjnych, ks. Fabio Attard – o wspólnotach wychowawczo-duszpasterskich w odniesieniu do zjawisk migracji, ks. Guillermo Basañes – o wkładzie interkulturalnym, jaki misjonarze wnoszą do Europy, ks. Filiberto González – o komunikacji społecznej w służbie interkulturowości i na koniec pan Jean Paul Muller omówił to zagadnienie, wychodząc o wkładu, jaki wniosły Prokury Misyjne Europy.

Ta sesja została ubogacona pytaniami i odpowiedziami, uzupełnieniami i spontanicznymi wypowiedziami ze strony inspektorów oraz pracą w grupach na powyższy temat.

Wczorajszy dzień rozpoczął się celebracją eucharystyczną z I Niedzieli Adwentu, inicjując także Rok Życia Konsekrowanego. Na końcowy czas obrad złożyły się spotkania w małych grupach, których celem było wypracowanie propozycji dotyczących PE, oraz dyskusja i wnioski końcowe.

Opublikowano 01/12/2014

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca