Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

2/12/2011 - Włochy - Europejskie Seminarium Delegatów Inspektorialnych ds. Animacji Misyjnej
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – EUROPEJSKIE SEMINARIUM DELEGATÓW INSPEKTORIALNYCH DS. ANIMACJI MISYJNEJ
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Turyn) – Delegaci inspektorialni ds. Animacji Misyjnej (DIAM) z Europy zgromadzili się w Turynie od 28 listopada do 1 grudnia, aby omówić etapy i działania, jakie są realizowane w poszczególnych krajach. Dni te oznaczały wznowienie, po 14 latach, spotkań DIAM z terenu Europy.

Valdocco, Dom Macierzysty charyzmatu i Zgromadzenia Salezjańskiego, był miejscem spotkania, co było “umotywowane pragnieniem ‘powrotu do Ks. Bosko’, do serca misyjnego i chęci odczucia ducha, który popchnął pierwszych jego młodych misjonarzy do wyjazdu do nowych krajów i głoszenia Ewangelii” – powiedział ks. Vaclav Klement, Radca ds. Misji i organizator spotkania.

Uprzywilejowanym tematem spotkania był “Projekt Europa”, który został pogłębiony na bazie trzech prelekcji. Dominikanin, ojciec Ulrich Engel, dyrektor Instytutu “M. Dominique Chenu – Espaces Berlin”, przybliżył niektóre fragmenty Adhortacji posynodalnej Jana Pawła II “Ecclesia in Europa”, a wykorzystując wyniki badań w tym względzie – także sytuację wiary na Starym Kontynencie. Ks. Klement zobrazował salezjański kontekst ostatnich 25 lat, niektóre z końcowych ustaleń, jakie wyłoniły się w czasie poprzednich spotkań DIAM Europy w latach  1987-1997, a także wzorce animacji misyjnej, przyjęte przez niektóre Inspektorie. Ks. Stefano Martoglio, Inspektor Piemontu-Valle d’Aosta i członek Komisji ds. Projektu Europa, podzielił się refleksjami na temat działań, jakie Zgromadzenie Salezjańskie podejmuje na Starym Kontynencie, a które stanowią dla każdej Inspektorii europejskiej wielką okazję do odzyskania własnej tożsamości duchowej i charyzmatycznej, nowego horyzontu duszpasterskiego i kulturowego, a jednocześnie – domagają się umiejętności przyjęcia zarówno misjonarzy, którzy przybywają do Europy, jak i różnych społeczności imigrantów, którzy zaludniają miasta.

Wystąpienia przedstawicieli Dykasterium ds. Komunikacji Społecznej i Dykasterium ds. Duszpasterstwa Młodzieży potwierdziły słuszność drogi, jaką przemierzyły wspólnie trzy dykasteria posłannictwa salezjańskiego w ostatnich latach. W spotkaniu uczestniczyli także: Radca Regionu Europa Północna – ks. Marek Chrzan i Ekonom Generalny – pan Jean Paul Muller.

Liczne sesje robocze, realizowane w grupach, ułatwiły pogłębienie przedstawionych tematów i wymianę doświadczeń. Dodatkowo sprzyjała temu lokalizacja spotkania, celebracja Mszy św. i codzienna modlitwa w różnych zakątkach Valdocco, dostarczając przesłanek do refleksji i pogłębienia niektórych aspektów charyzmatu salezjańskiego w optyce misyjności, jak również wizyta na Colle Don Bosco.

Na zakończenie spotkania ks. Klement przekazał każdemu DIAM list do Inspektorów, w którym, oprócz krótkiej kroniki spotkania i poruszanych treści, zostały wskazane pewne konkretne zadania:

  • Opracowanie i wdrożenie Programu Animacji Misyjnej w spójności z Programem Organicznym Inspektorii, który będzie uwzględniać zasoby i wyzwania związane z Inspektorią oraz wskazania, jakie proponuje Dykasterium ds. Misji.
  • Rozpoczęcie i kontynaucja procesu harmonizacji z innymi dwoma sektorami posłannictwa salezjańskiego: duszpasterstwem młodzieży i komunikacją społeczną. Zachęcenie do formacji i wsparcia lokalnych grup misyjnych i międzyinspektorialnych.
  • Zatroszczenie się, we współpracy z wikariuszem inspektorialnym i Komisją Inspektorialną ds. Formacji (CIF), o poszczególne etapy formacji misyjnej, początkowej i ciągłej, współbraci.

Spotkanie w Turynie wchodzi w zakres Programu Dykasterium ds. Misji dotyczącego formacji i animacji DIAM. Na początku listopada w Quito, w Ekwadorze, odbyły się spotkania DIAM dla dwóch regionów amerykańskich.

Opublikowano 02/12/2011
 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca