Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

27/6/2013 - Włochy - Ponad 240 ludzi młodych na ulicach świata
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – PONAD 240 LUDZI MłODYCH NA ULICACH śWIATA

(ANS – Rzym) – Także w tym roku salezjanie z Włoch, we współpracy z Międzynarodowym Wolontariatem na rzecz Rozwoju (VIS), proponują młodzieży i dorosłym z krajów ubogich kursy szkoleniowe. Do wyjazdu przygotowuje się 241 ludzi młodych i 37 osób towarzyszących: 32 salezjanów i córek Maryi Wspomożycielki, dwie pary małżeńskie i jedna animatorka.

Młodzi, pomiędzy 18. a 35. rokiem życia, którzy wkrótce wyjadą, w ubiegłych miesiącach przeszli odpowiednią formację w salezjańskich inspektoriach Włoch. To doświadczenie, którego jedną z podstawowych uwarunkowań jest to, że nabywane jest w grupie, znajdzie swój konkretny wyraz w niektórych krajach Europy Wschodniej, Afryki i Południowej Afryki.

Pomimo odmienności, gdy chodzi o miejsca i projekty, w ramach których młodzi będą działać, na każdy dzień ich pobytu będą się składać: modlitwa, prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą, spotkania z protagonistami lokalnego życia społecznego (nauczyciele, dziennikarze, pracownicy sanitarni, rolnicy, rzemieślnicy itd.), Eucharystia.

To nie jest podróż turystyczna! Głęboka motywacja, jaka kieruje uczestnikami, to chęć doświadczania służby i konfrontacja, które doprowadzą do poważnej analizy związanej z ustawieniem własnego życia. Życie ubogie, godność znaczona rezygnacją z tego, co zbędne, a czasem z tego, co konieczne, umiejętność podejmowania codziennej walki z przeciwnościami – wszystko to złoży się na realizowaną w ciszy i skuteczną ocenę dotyczącą jakości wyborów i projektów; tego, co jest niezbędne i co stanowi istotę naszej duchowości. Naturalną konsekwencją tego wszystkiego będzie weryfikacja obrazu wartości, którymi powinny się inspirować nasze decyzje i nabywanie nowej mentalności stawania się rzecznikami pokoju i rozwoju, zdolnymi do podejmowania praktycznych wyborów na bazie tego, co się poznało.

Doświadczenie to, które czasowo będzie trwać miesiąc czasu, daje możliwość pogłębienia innych kultur i przyczyn ubóstwa oraz braku rozwoju, które dotykają niektóre kraje. Pomoże młodym, po powrocie do ojczyzny, być bardziej świadomymi obywatelami, zdolnymi stać się rzecznikami zmiany społecznej i politycznej oraz przygotować się do możliwych wyborów osobistych w zakresie wolontariatu międzynarodowego.

Opublikowano 27/06/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca