Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

26/4/2013 - Malta - Młodzi wolontariusze uczą się być społecznymi przedsiębiorcami, by zwalczyć bezrobocie wśród młodzieży
Zdjęcie artykułu -MALTA – MłODZI WOLONTARIUSZE UCZą SIę BYć SPOłECZNYMI PRZEDSIęBIORCAMI, BY ZWALCZYć BEZROBOCIE WśRÓD MłODZIEżY
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Sliema) – “Przekształcić wolontariat w przedsiębiorczość społeczną” to temat kursu szkoleniowego, jaki zorganizowała sieć organizacji młodzieżowych “Don Bosco Youth-Net” (DBYN) w dniach 31 marca – 7 kwietnia w salezjańskim ośrodku młodzieżowym w Sliema (Malta). Posłużyło ono do zmotywowania młodych uczestników do bycia przedsiębiorczymi i rozwoju własnych możliwości w obliczu problemów, które dotykają młodzież dzisiejszej Europy. 

W kursie szkoleniowym uczestniczyło 20 młodych wolontariuszy – pochodzących z Austrii, Belgii, Niemiec, Słowenii, Polski, Hiszpanii, Malty, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej i Włoch – którzy już od pierwszego dnia zastanawiali się nad różnicami pomiędzy wolontariatem, przedsiębiorczością w ogóle i przedsiębiorczością społeczną, co czynili poprzez gry fabularne, prezentacje, warsztaty i różne dynamiki. 

Zastosowana metodologia zawsze przewidywała część teoretyczną i część praktyczną, po czym były omawiane kryteria zarządzania projektami w ramach europejskiego programu “Youth in Action”, stanowiące narzędzie do rozwoju kompetencji w zakresie przedsiębiorczości. W ten sposób uczestnicy nauczyli się, w jaki sposób przekładać pomysły na działania, czyniąc to poprzez rozwój swoich umiejętności planowania i zarządzania projektami o celach społecznych. A chcąc tego dokonać musieli wzmocnić i doskonalić zarówno swoje osobiste kompetencje, jak i kompetencje zespołowe.

W ramach różnych zajęć młodzi uczestnicy przeprowadzili pogłębioną analizę Kościoła, zasad Społecznej Nauki Kościoła, wartości dobra wspólnego, solidarności, pomocniczości, jak również zastanawiali, w jaki możliwy sposób wykorzystać te zasoby, aby stać się społecznymi przedsiębiorcami.

Następnie, 20 uczestników skupiało się nad sposobem opracownia i realizacji konkretnego projektu, zasadzającego się na ideach, które wyłoniły się poprzednio. Ktoś proponował zorganizowanie festiwalu, ktoś inny – schroniska, i w każdym z tych przypadków musieli także określić sposób finansowania projektu i starania się o fundusze w Unii Europejskiej. Znalazło to swój wyraz w dniu różnego rodzaju symulacji, w czasie którego każdy z projektów musiał otrzymać swój “feedback”, zostać poddany ocenie ekspertów i innych młodych uczestników. Tę samą procedurę zastosowano także odnośnie do projektowania produktów innowacyjnych, które byłyby w stanie zaspokoić potrzeby współczesnego człowieka.  

Oprócz tych zajęć był również czas na rozrywkę, zwiedzenie stolicy, La Valletty, Mediny, historycznego centrum kraju, wycieczki na plażę, zakupy… Także bogactwo kulturowe doszło do głosu w czasie wieczorów interkulturowych, przeżytych z humorem i w duchu salezjańskiej radości.

Kurs, który został przeprowadzony w Sliema, stanowi część strategii DBYN, skupiającej się przede wszystkim na problemie bezrobocia wśród młodzieży, które stanowi codzienną rzeczywistość dla około 25% wszystkich młodych z Unii Europejskiej. Stąd DBYN ma zamiar wesprzeć przedsiębiorczość społeczną, proponując ją młodzieży jako opcję pozwalającą jej stworzyć własne miejsca pracy i zaangażowania na rzecz dobra społeczności lokalnej. Kurs został sfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu “Youth in Action”.

Opublikowano 26/04/2013

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca