Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

31/12/2012 - Dom Generalny - Poznać Księdza Bosko, tom drugi: Wiązanka poświęcona pedagogice
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – POZNAć KSIęDZA BOSKO, TOM DRUGI: WIąZANKA POśWIęCONA PEDAGOGICE

(ANS – Rzym) – Zgodnie z tradycją, Przełożony Generalny dokonał oficjalnej prezentacji Wiązanki 2013, udając się z wizytą do Domu Generalnego Córek Maryi Wspomożycielki dzisiejszego popołudnia, 31 grudnia. Tradycja, zapoczątkowana w 1849 r. przez samego księdza Bosko, znajduje swoją kontynuację, skupiając się tym razem na temacie dotyczącym znajomości i pogłębienia jego pedagogiki; temacie, który współbrzmi z trzyletnią drogą przygotowania do obchodów Dwustulecia jego urodzin (1815-2015).

W uroczystym, choć prostym klimacie rodzinnym, ks. Pascual Chávez spotkał się w auli Domu Generalnego z Matką Yvonne Reungoat i liczną grupą Córek Maryi Wspomożycielki, a także niektórymi członkami Rodziny Salezjańskiej.

Zaprezentował im, pokrótce, temat i strukturę Wiązanki 2013: “Wzorem Księdza Bosko – Wychowawcy ofiarujemy młodzieży Ewangelię radości stosując pedagogię dobroci”.

Jednakże prawdziwym “darem” (bo to oznacza termin wiązanka) jest tekst, który Przełożony Generalny w dniu dzisiejszym przekazuje całej Rodzinie Salezjńskiej. Są to stronice, które powinny stać się przedmiotem lektury, studium i osobistego pogłębienia w różnych środowiskach animacji lokalnej i terytorialnej.  

“Również tym razem nie chcemy poprzestać na refleksji czysto intelektualnej” – pisze Przełożony Generalny we wstępie Wiązanki. “Z jednej strony, konieczne jest z pewnością dogłębne studium pedagogiki salezjańskiej, aby uaktualnić ją według wrażliwości i wymogów naszych czasów. Dzisiaj, oczywiście, konteksty społeczne, ekonomiczne, kulturowe, polityczne, religijne, w których jest nam dane przeżywać nasze powołanie i realizować posłannictwo salezjańskie, uległy dogłębnej zmianie. Z drugiej strony, dla zachowania charyzmatycznej wierności wobec księdza Bosko, naszego Ojca, równie konieczną rzeczą jest przyjęcie za swoje treści i metody jego propozycji wychowawczej i duszpasterskiej. W obecnym kontekście społecznym jesteśmy wezwani by być wychowawcami świętymi, tak jak on był święty, i tak jak on oddając swoje życie, pracując z młodzieżą i dla młodzieży”.

Wraz z refleksją dotyczącą głównych zasad systemu prewencyjnego (rozum, religia, dobroć, dobry chrześcijanin i uczciwy obywatel) Przełożony Generalny proponuje Rodzinie Salezjańskiej główne punkty odniesienia i zaangażowania.

Jest to prawdziwy proces poznania, oceny, któremu towarzyszą bodźce, pobudzające do bardziej skutecznej formacji i programacji.

Położony jest silny akcent – jak to sugeruje werset, który towarzyszy tematowi: “Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się!” (Flp 4,4) – na Ewangelii radości, która “bardziej niż przelotnym uczuciem jest wewnętrzną siłą, która nie poddaje się nawet wobec życiowych trudności”. „Ewangelia radości cechuje całą historię księdza Bosko i stanowi duszę jego wielorakiej działalności. Ks. Bosko wychwycił u młodzieży obecność pragnienia szczęścia i przełożył radość życia młodych ludzi na język wesołości, podwórkowej zabawy i świętowania; nigdy jednak nie przestał wskazywać na Boga jako na źródło prawdziwej radości” – pisze Przełożony Generalny w swoim komentarzu.

Na koniec ks. Chávez skupia uwagę na Mamie Małgorzacie, Czcigodnej Służebnicy Bożej. “Od niej to ksiądz Bosko nauczył się tych wartości i postaw, które praktykował w kontakcie ze swoimi chłopcami i które wraz z upływem lat przekazał salezjanom jako fundamenty swojej pedagogiki”. W ten prosty i bezpośredni sposób przypomina, że skuteczność dobrej pedagogiki salezezjańskiej zażyle łączy się z wychowawcą, który, nieodzownie, na drodze życiowej asymilacji, przekazuje wartości, w które wierzy, temu, kto jest obok niego, co czyni w stałej relacji i dialogu. Ten aspekt jest uwypuklony poprzez odesłanie do poematu, którego autorem jest pewien salezjanin z Indii, a który Przełożony Generalny czyni własnym.

Pełny tekst Wiązanki jest dostępny w języku polskim na stronie sdb.org wraz z wideokomentarzem. Tekst Wiązanki znajduje się także w numerze 415 Dokumentów Rady Generalnej.

Opublikowano 31/12/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca