Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

3/12/2012 - Dom Generalny - PE: Zakończyło się IV Spotkanie Inspektorów, prace są kontynuowane
Zdjęcie artykułu -DOM GENERALNY – PE: ZAKOńCZYłO SIę IV SPOTKANIE INSPEKTORÓW, PRACE Są KONTYNUOWANE
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Rzym) - Przyszłość Projektu Europa (PE) była tematem ostatniej sesji IV Spotkania Inspektorów Europy, którzy zgromadzili się w Domu Generalnym w dniach 30 listopada – 2 grudnia. W obradach w tych dniach uczestniczyli także: Matka Yvonne Reungoat, Wikaria generalna s. Emilia Musatti, jak również Radczynie Sektorów Rodziny Salezjańskiej i Duszpasterstwa Młodzieży: s. Maria Luisa Miranda i s. Maria del Carmen Canale, co potwierdzało, iż PE musi stanowić przedmiot zaangażowania także Rodziny Salezjańskiej.

Aspekty, które trzeba wzmocnić, zmienić, włączyć w proces realizacji PE, złożyły się na pytania, które ukierunkowywały refleksję i wymianę opinii w pracach w grupie, którymi rozpoczęły dopołudniowe obrady.

Sednem wielu wypowiedzi na forum zgromadzenia była konieczność rewitalizacji endogennej (ożywienia wewnętrznego), tj. odkrycia na nowo oraz wzmocnienia powołaniowego i charyzmatycznego entuzjazmu w każdym salezjaninie, pozwalającego nadać sens i wesprzeć nowe projekty, reorganizację i restrukturyzację dzieł, inspektorii i regionów, a przede wszystkim – animację powołaniową.

Ks. José Miguel Núñez Moreno, Radca Regionu Europa Zachodnia, przedstawił propozycję nowego układu regionów Europy, aby Kapituły Inspektorialne mogły się nad nią zastanowić i udzielić dalszych wskazówek. Kapituła Generalna 26 zobowiązała Przełożonego Generalnego i jego Radę do określenia “natury i celów interwencji Zgromadzenia dla odnowy salezjańskiej obecności w Europie”. W ostatnich miesiącach, chodzi tu zwłaszcza o trzech zainteresowanych Radców regionalnych, została przeprowadzona pierwsza refleksja, która została potem przedłożona Radzie Generalnej.

Materiały, jakie nadesłały Inspektorie, pomogą Radzie Generalnej dopracować propozycję, która zostanie zaprezentowana w czasie Kapituły Generalnej 27, mającej wśród zaplanowanych zadań także to związane z przemyśleniem konfiguracji trzech Regionów Europy.

Na zakończenie Przełożony Generalny stwierdził, że zauważył w czasie obecnego IV spotkania Inspektorów Europy większe zaangażowanie i zainteresowanie tym projektem Zgromadzenia. „Projekt Europa jest kontynuowany!” – takie jest zalecenie Przełożonego Generalnego, który wskazał w KG27 i obchodach dwustulecia urodzin Ks. Bosko, widzianych jako wielka okazja do odnowy, dalszą możliwość jego urzeczywistnienia. „Potrzebujemy osób, które będą mocno zakorzenione w osobie Jezusa Chrystusa”. 

Następnie podzielił się refleksją dotyczącą ewolucji życia konsekrowanego, a więc również salezjańskiego, jaka miała miejsce w ostatnich dziesięcioleciach, gdzie pewne paradygmaty, stawiające na uprzywilejowanym miejscu niektóre wymiary, okazały się mało skuteczne, a które, jak się wydaje, w nierozerwalnym trójmianie: duchowość, braterstwo i posłannictwo znajduje swoje ożywienie. 

Przekazując Inspektorom Europy tekst “Orędzia do Ludu Bożego”, stanowiący syntezę obrad Synodu na temat Nowej Ewangelilzacji, odczytał niektóre jego passusy, dzieląc się doświadczeniem związanym z uczestnictwem w tym kościelnym wydarzeniu. Był to przekaz, który chciał być przesłaniem nadziei.

Po południu miało miejsce spotkanie Komisji ds. Projektu Europa, którego celem było zebranie materiałów, jakie wyłoniły się w czasie tych trzech dni obrad. Była to ostatnia sesja robocza przed Kapitułą Generalną 27.

Na ANSchannel dostępne jest krótkie video podsumowujące.

Opublikowano 03/12/2012 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca