Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

9/8/2012 - Hiszpania - Przeszło tysiąc dzieci i młodzieży uczestniczy w salezjańskich akcjach
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – PRZESZłO TYSIąC DZIECI I MłODZIEżY UCZESTNICZY W SALEZJAńSKICH AKCJACH
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Walencja) – Przeszło tysiąc dzieci i młodzieży, pomiędzy 10. a 16. rokiem życia, uczestniczyło i uczestniczy w miesiącach lipiec-sierpień w obozach i “szkołach letnich”, zorganizowanych przez salezjanów, stowarzyszenia młodzieżowe, grupy harcerskie, ośrodki dla nieletnich i ośrodki dzienne Inspektorii św. Józefa Hiszpanii-Walencji (SVA). To zaangażowanie ukazuje, że lato nie jest czasem słodkiego lenistwa.
 
Każdy obóz ma swój termin trwania i własne tematy do przerobienia. W przypadku niektórych ośrodków myślą przewodnią jest protagonizm młodzieżowy i odkrycie własnych możliwości; inne biorą, jako punkt odniesienia, elementy natury, zmiany, zachodzące na przestrzeni różnych epok historycznych, czy Igrzyska Olimpijskie…
 
Różne akcje, niektóre z nich jeszcze w toku, oprócz zaangażowania swoich naturalnych odbiorców, mają także na celu odpowiednie przygotowanie jak największą liczbę animatorów, przewodników i współpracowników do działań i służb logistycznych, dając także możliwość formacji, rozwoju i służby na rzecz innych.

Delegat inspektorialny ds. duszpasterstwa młodzieżowego, ks. Fernando Miranda, uściśla, że najbardziej znaczącym, wspólnym elementem dla tych obozów jest to, że stanowią one konkluzję drogi przebytej w ramach każdego z tych ośrodków, stowarzyszeń, grup harcerskich, domów czy ośrodków dziennych. Głównym celem jest to, aby to doświadczenie i wszystko to, co czynimy, oznaczało wychowanie, takie, jakie Ks. Bosko realizował w swoim oratorium. Chodzi o to, by żyć klimatem rodziny, radości i otwartości, odkrywać razem Boga, dzielić się przyjaźnią, bardziej zbliżyć się do przyrody i uczynić z niej mieszkanie przez kilka dni”.

Opublikowano 09/08/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca