Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

18/6/2012 - Hiszpania - Ile przestrzeni chcemy pozostawić młodzieży?
Zdjęcie artykułu -HISZPANIA – ILE PRZESTRZENI CHCEMY POZOSTAWIć MłODZIEżY?
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Barcelona) – Federacja Ośrodków Młodzieżowych Księdza Bosko z Katalonii (FCJDBC) zorganizowała w dniu 6 czerwca w Barcelonie panel z różnymi specjalistami w zakresie tematyki młodzieżowej. Konfrontacja opinii stała się okazją do wymiany doświadczeń i weryfikacji stanowisk różnych organizacji i przedstawicieli władz odnośnie do różnych problemów młodzieżowych, takie jak: nowe formy rozrywki, wolontariat i udział młodzieży, zwrócenie uwagi na odmienność i interkulturowość, zatrudnienie i emancypacja.

W spotkaniu panelowym uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Generalnego Katalonii, Gminy Barcelony, arcybiskupstwa, Uniwersytetu, stowarzyszeń i szkół. Znaleziono konsensus co do tego, że polityka młodzieżowa nie może stanowić sektor w bezruchu, ale musi być zastosowana w sposób przekrojowy w całej polityce administracyjnej, a zwłaszcza – w sektorach związanych z edukacją, zdrowiem i pracą.

Różne były pytania i przesłanki, którymi kierowali się uczestnicy w czasie trwania debaty:

 • “Młodzi potrzebują rzeczywistego uczestnictwa. Ktoś zapytał młodych, co jest dla nich ważne?;
 • “Młodzi nie widzą dla siebie wyjścia z aktualnej sytuacji”;
 • “Istnieją trzy główne problemy: bezrobocie młodzieży, problemy z otrzymaniem mieszkania i niebezpieczeństwo, że zaprzepaści się edukację publiczną na odpowiednim poziomie”;
 • “Nie widać polityki, która by wpłynęła na zatrudnienie”;
 • “Nowe formy uczestnictwa, takie jak ruch “M-15” (zrodzony jako ruch “indignados” – przyp. red.) posiadają bardzo duży potencjał, chociaż czasem starano się go przekreślić. Chodzi tu o uczestnictwo w ramach zgromadzeń organizowanych w dzielnicach, w czasie których osoby przedstawiają argumenty, które ich dotyczą;
 • “Uczestnictwo młodzieży nie wywiera wystarczającego wpływu na sprawy publiczne”;
 • “Brak jest liderów i punktów odniesienia, w których młodzi mogliby znaleźć wzorce do naśladowania, i które mogłyby im towarzyszyć”;
 • “Wszystko się zmienia i stowarzyszenia muszą dostosować się do nowych zmian”;
 • “Młodzi bardziej identyfikują się z projektami o bezpośrednim działaniu”;
 • “Trzeba znaleźć zasoby, aby kontynuować pracę i promować przestrzenie spotkań”;
 • “Konieczne jest bardziej indywidualne kształcenie młodzieży”;
 • “Trzeba lepiej odczytać mobilność społeczną młodych”;
 • “Nie można zapominać o życiu wewnętrznym młodzieży”;
 • “Młodzi znajdują trudności w zdefiniowaniu programu życia”;
 • “Otworzyć na młodzież takie przestrzenie jak parafie!”;
 • “Trzeba uczyć uczestnictwa!”;
 • “Musimy na nowo wprowadzić pojęcie służby w społeczeństwie znaczonym konsumizmem”;
 • “Trzeba docenić to, co umiemy robić, i co robimy dobrze, a co nie jest małą rzeczą”;
 • “Włączenie osób, które zbliżają się do stowarzyszeń, jest jednym z celów do osiągnięcia. Jest także kluczem do rozpoczęcia procesu spójności społecznej i ubogacenia kulturowego”.

Panel posłużył także FCJDBC do przygotowania 17. Krajowego Kongresu Salezjańskich Ośrodków Salezjańskich, który jest przewidziany w październiku w Logroño. Do idei, jakie wyłoniły się w czasie debaty publicznej w Barcelonie, dołączają refleksje, które dojrzały w czasie podobnej wymiany zdań, jaka miała miejsce na poziomie struktur wewnętrznych pod koniec tygodnia.

Opublikowano 18/06/2012

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca