Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

8/5/2012 - Portugalia - Projekt Europa: zaangażowanie na rzecz proroctwa ewangelicznego
Zdjęcie artykułu -PORTUGALIA – PROJEKT EUROPA: ZAANGAżOWANIE NA RZECZ PROROCTWA EWANGELICZNEGO
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

(ANS – Lizbona) – Drugie spotkanie Referentów Projektu Europa, które odbyło się w Lizbonie w dniach 4-6 maja, posłużyło do przeprowadzenia krótkiej i uważnej analizy dotyczącej stopnia zaangażowania Zgromadzenia Salezjańskiego na rzecz nowej promocji charyzmatu na Starym Kontynencie. Było reprezentowanych dziewiętnaście Inspektorii; różne poziomy percepcji, podchodzenie do problematyki i realizowane inicjatywy.
 
Obradowano w oparciu o dwa moduły robocze: relacje poszczególnych Referentów odnośnie do tego, co realizuje się w Inspektoriach, i pogłębienie tematu “Życie Konsekrowane w Europie: zaangażowanie na rzecz ewangelicznego proroctwa”.

W świetle tego, co wyłoniło się w czasie pierwszego spotkania Referentów Projektu Europa, które odbyło się w Genzano di Roma w maju 2011 r., wydaje się, że w niektórych Inspektoriach wzrosło zrozumienie i zaangażowanie co do urzeczywistnienia Projektu Europa. Wystąpienia Referentów na posiedzeniach Rad Inspektorialnych, w czasie spotkań dyrektorów i innych spotkań – przyczyniły się do powstania cyklu artykułów i odpowiednich rubryk, mających pomóc poznać różne rzeczywistości związane z poszczególnymi Inspektoriami.

Rzeczywistość europejska, zróżnicowana pod względem kultury i tradycji, także na poziomie salezjańskim, koncentruje się na gospodarce i kryzysie, przez który przechodzi; bodźce, związane z laicyzacją i globalizacją, hamują rozwój perspektyw nowych pokoleń. Ks. Filiberto Gonzalez, Radca ds. Komunikacji Społecznej, który prowadził spotkanie, zaznaczył, że głównym zadaniem Zgromadzenia Salezjańskiego w Europie jest wychowywanie i ewangelizacja młodzieży, z akceptacją, także łączącą się z cierpieniem, cięć i zmian, jakie zmieniające się warunki historyczne, kulturowe i, bynamniej nie jako ostatnie – powołaniowe – narzucają.

Na treść drugiego modułu złożyła się prelekcja ojca José Rodrígueza Carballo, Ministra generalnego ofm, jaką przedstawił w czasie drugiego Zgromadzenia Ogólnego Przełożonych Wyższych w listopadzie 2010 r. Jego „Życie Konsekrowane w Europie; zaangażowanie na rzecz proroctwa ewangelicznego” – stanowiło kryterium analizy i wymiany opinii dla Referentów Projektu Europa, którzy wskazali także na pewne możliwe wyzwania, właściwe dla charyzmatu salezjańskiego. Dla Referentów Projektu Europa ważne jest, aby pamiętać, że głównym celem Projektu Europa jest ewangelizacja.

Umiłowanie Chrystusa, praca wspólnotowa, umiejętność wypowiedzenia mocnego słowa w czasie debaty społecznej i kulturowej na tematy i aktualne problemy – to niektóre z wyzwań, jakim salezjanie muszą stawić czoło. Szczególną uwagę zwrócono na wartość i wkład, jaki zakonnicy w podeszłym wieku mogą wnieść w życie wspólnotowe i posłannictwo duszpasterskie.

Dlatego też jest istotne postawienie na formację, zwłaszcza początkową, pogłębione “naśladowanie Chrystusa”, które nada autentyczność i jakość świadectwu salezjanina zakonnika, a także znajomość obcych języków, co pozwoli salezjanom przemieszczać się odpowiednio w ramach różnych projektów europejskich, które będą do realizacji.

Opublikowano 08/05/2012 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca