Logo Ans - Przejdź do Strony Głównej
ANS - Agencja iNfo SalezjańskaIT EN ES FR PT PL Wersja Standard || Tylko Tekst

Drukuj bieżącą stronę Drukuj   
:. WIADOMOŚCI

8/3/2012 - Włochy - PE: “SOS Ascolto”. Zainteresowanie ukrytymi problemami
Zdjęcie artykułu -WłOCHY – PE: “SOS ASCOLTO”. ZAINTERESOWANIE UKRYTYMI PROBLEMAMI

(ANS – La Spezia) – Wśród różnych zajęć, jakie Oratorium “Don Bosco” z La Spezia i Federacja SCS/CNOS “Salesiani per il Sociale” realizują wraz z innymi partnerami z sektora administracji i polityki społecznej, znajduje się “SOS Ascolto”, program konsultacji, poradnictwa i towarzyszenia, którego celem jest wychwycenie problemów społecznych, które nie są bezpośrednio widoczne, i udzielenie odpowiedzi na trudności, które najbardziej dotykają rodziców i nieletnich. 

“W mieście La Spezia – zauważa ks. Antonio Integlia, dyrektor oratorium – problemy społeczne rodzin i nieletnich są bardzo zróżnicowane, a przede wszystkim są ukryte. Istotnie, ten, kto znajduje się w trudnej sytuacji może mieć wiele problemów z wyrażeniem swoich potrzeb z różnych powodów: sytuacji częściowo nielegalnej, braku akceptacji swojego położenia, obawy, że zostanie się osądzonym publicznie, dumy. Natomiast w innych przypadkach wiele osób wcale nie wie o istnieniu tego rodzaju usług na terenie. A brak wsparcia na pierwszym etapie dyskomfortu może doprowadzić do wzrostu problemów, które z kolei mogą prowadzić do wykluczenia społecznego, stanów uzależnień, dewiacji i szkód psychologicznych”. 

Na tych polach, na których trudno jest zastosować strukturalne zabiegi, ważne jest, aby działać prewencyjnie i wdrożyć metody wsparcia “niskiego progu’, tj. łatwego, wielodyscyplinarnego dostępu, realizowanego poprzez relacje nieformalne. Serwis “SOS Ascolto”, darmowy i anonimowy, jest adresowany do młodych, rodziców i rodzin, a jego celem jest pomoc w rozwiązywniu problemów i wątpliwości związanych z pożyciem małżeńskim szkołą i pracą. Aby skorzystać z usługi „SOS Ascolto” wystarczy zatelefonować, po czym można ustalić terminy spotkań ze specjalistami, a jeżeli istnieje taka potrzeba – skorzystać z pomocy, asystencji, biorąc udział w odpowiednich spotkaniach w parach lub grupach.

Bezpośrednimi celemi “SOS Ascolto” są rozwijanie wiedzy i kompetencji rodziców, wysłuchanie i pierwsza pomoc w zakresie konsultacji psychologicznej rodzinnej, pogłębienie tematów, które są z reguły przemilczane, ukierunkowanie i skierowanie do innych specjalistów.

Wraz z tą interwencję są podejmowane cztery typy działań, które dotyczą: rozwoju sieci poradnictwa i oceny systemu usług; drogi wsparcia rodzicielskiego; poradnictwa, ukierunkowania i towarzyszenia poszczególnym jednostkom z problemami; procesu rozeznania trudności.

Oprócz tego ten proces rozeznania przyczyn trudności i poznania zakresu oferowanych usług pozwoli na ustalenie i koordynowanie nowych, całościowych odpowiedzi na potrzeby obywateli.

Opublikowano 08/03/2012 

comunica ANS news


Ostatnie Wiadomości
14/3/2016 - Dom Generalny – Spotkanie magistrów nowicjatów
14/3/2016 - Brazylia – “Edukomunikacja” otwiera nowe horyzonty dla młodzieży
14/3/2016 - Indie – Inicjatywy ekologiczne wśród młodzieży
14/3/2016 - Filipiny – Przełożony Generalny w “Don Bosco Boys Home”
11/3/2016 - Dom Generalny – Bliscy ks. Uzhunnalilowi, wywiady księdza Ceredy


Wiadomości z ostatniego tygodnia
Wiadomości z ostatniego miesiąca